Progressiegericht woordenboek


 Boosheidsalgoritme:

Michel van Baal beschrijft hoe would-be autocraten te werk gaan. Hij noemt deze methode het boosheidsalgoritme. Dit bestaat uit de volgende stappen: 1) Zeg iets extreems, 2) Mensen reageren daar boos op, 3) Kruip in de slachtofferrol, 4) Activeer je achterban om je te verdedigen, 5) Maak die steun te gelde (stemmen/donaties), 6) Goto 1 (zo snel mogelijk)


Klik hier of hier om meer te lezen over Boosheidsalgoritme

► Verwante begrippen: Autocratische narratief, Wapenwedloop van zelfverzekerd gedrag
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Consensus bias, Doorvragen, Competentie-ondersteuning, Universele mindset, Peak-end rule


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.