Progressiegericht woordenboek


 Interesseverversing:

Wanneer we een onderwerp interessant vinden en we ons erin verdiepen komen we nieuwe informatie tegen. Een deel van deze nieuwe informatie past goed bij wat we al van het onderwerp weten. Maar een ander deel van deze informatie staat in zekere mate op gespannen voet met wat we al wisten of dachten te weten. Deze nieuwe informatie schept dus een zeker conflict dat we willen oplossen of een informatiekloof die we willen overbruggen. Wanneer we interessegericht ontwikkelen wordt onze interesse dus vanzelf aangevuld.


Klik hier om meer te lezen over Interesseverversing

► Verwante begrippen: Intrinsieke motivatie, Leerdoelen, Autonome motivatie,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Organisatiemindset-cultuurcyclus, Cruciale gesprekken, Statische mindset over persoonlijkheid, Resultaatsdoelen, Inclusieve verwachtingen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.