Progressiegericht woordenboek


 Gedragsbesmetting:

(Behavioral contagion): Dit verwijst naar het fenomeen waarbij gedrag, houdingen, of emoties zich via een groep verspreiden, vaak onbewust, door sociale interactie. Het idee is dat het zien of ervaren van een bepaald gedrag bij anderen de kans vergroot dat een individu hetzelfde gedrag gaat vertonen.


Klik hier om meer te lezen over Gedragsbesmetting

► Verwante begrippen: Wapenwedloop, Positionele Goederen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Domineren, Belief bias, Loss aversion, Zelfdeterminatietheorie, Zelf-uitleg


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.