Progressiegericht woordenboek


 3xA-aanpak:

Een communicatiemethode ontwikkeld om gesprekken over complexe of gevoelige onderwerpen te faciliteren. Deze methode, bestaande uit de stappen Agree (Stem in), Ask (Daag uit) en Answer (Leg uit), is gericht op het bevorderen van begrip en samenwerking. Bij 'Agree' zoekt men eerst aansluiting bij de ander, bij 'Ask' stimuleert men reflectie door gerichte vragen, en bij 'Answer' deelt men heldere, doordachte antwoorden. Deze aanpak minimaliseert defensieve reacties en bevordert een open en constructieve dialoog


Klik hier om meer te lezen over 3xA-aanpak

► Verwante begrippen: Eerst aansluiten dan doorschakelen, Perspectief van anderen proberen te zien, Redeneerfouten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Dialectiek, Psychologische rijkdom, Persoonsgerichte verbeterinitiatieven, Neerwaartse spiraal, Naturaliseerfout


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.