Progressiegericht woordenboek


 Fundamentele attributiefout:

De fundamentele attributiefout is een cognitieve bias in de sociale psychologie waarbij waarnemers de invloed van situationele en omgevingsfactoren op het gedrag van een actor onderschatten, terwijl ze de invloed van dispositionele of persoonlijkheidsfactoren overschatten. Met andere woorden, waarnemers hebben de neiging om het gedrag van anderen te veel toe te schrijven aan hun persoonlijkheid en te weinig aan de situatie of context waarin het gedrag plaatsvindt.


Klik hier of hier om meer te lezen over Fundamentele attributiefout

► Verwante begrippen: Cognitieve bias, Persoonlijkheid, Hyperactive agency detection, Statische mindset, Progressiecontexten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Leermindset, Exo-dyadische dubbele zorg, Presteerzone, Relationship Motivation Theory, Eudemonisch welbevinden


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.