Progressiegericht woordenboek


 Fundamentele attributiefout:

De veel voorkomende neiging om systematisch de invloed op ons gedrag van situaties, structuren en systemen te onderschatten en invloed van persoonlijke kenmerken op ons gedrag systematisch te overschatten.

Eén van de belangrijkste manieren, zo niet de belangrijkste, waarin we onszelf en anderen systematisch verkeerd beoordelen, is dat we de invloed op ons gedrag van situaties onderschatten en de situaties van persoonlijke kenmerken overschatten. Dit wordt de fundamentele attributiefout genoemd. Situaties zijn veel sterker van invloed op hoe we ons gedragen dan we ons realiseren. We onderschatten niet alleen het belang van subtiele factoren maar ook van factoren die heel duidelijk aanwezig zijn (zoals sociale rollen). De fundamentele attributiefout wordt trouwens niet overal en door iedereen in dezelfde mate gemaakt. We zijn iets minder geneigd om de fundamentele attributiefout te maken met betrekking tot ons eigen gedrag dan dat we dat doen bij het beoordelen van andermans gedrag. Ook is het zo dat Aziaten gemiddeld iets minder geneigd zijn om de fundamentele attributiefout te maken dan Westerlingen.


Klik hier of hier om meer te lezen over Fundamentele attributiefout

► Verwante begrippen: Cognitieve bias, Persoonlijkheid, Hyperactive agency detection, Statische mindset, Progressiecontexten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Struisvogeleffect, Internalisatie, Cross-sectioneel onderzoek, Epistemologie, Zelfoverschatting


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.