Progressiegericht woordenboek


 Fundamental error of motive attribution:

De neiging om onze eigen mislukkingen toe te schrijven aan negatieve aspecten van onze omgeving, terwijl we de mislukkingen van anderen toeschrijven aan negatieve aspecten van hun karakter.


Klik hier of hier om meer te lezen over Fundamental error of motive attribution

► Verwante begrippen: Cognitieve bias, Fundamentele attributiefout, Worst motive fallacy, Negativiteitsbias
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Struisvogeleffect, Organizational citizenship behaviors, Competentiemotivatie, Zero-sum denken, Psychologische veiligheid


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.