Progressiegericht woordenboek


 Flexibele culturele mindset:

Een flexibele culturele mindset is gebaseerd op het idee dat culturen dynamisch en veranderlijk zijn. Mensen met deze mindset zien culturele verschillen als het resultaat van sociale constructies, ervaringen en leren. Ze geloven dat culturele kenmerken en praktijken kunnen evolueren en veranderen in de loop van de tijd en door interacties met andere culturen.


Klik hier om meer te lezen over Flexibele culturele mindset

► Verwante begrippen: Polyculturalisme, Culturele mindset, Statische culturele mindset, Diversiteitsideologieën, Mindsets over diversiteitsinitiatieven. Mindset over vooroordelen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Progressieversnelling, Noise, Goal systems theory, Reframing effect, Survivorship bias


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.