Progressiegericht woordenboek


 Eerlijkheid:

Eerlijkheid bestaat uit drie componenten: 1) Het zoeken naar de waarheid (“establishing truth”), 2) Die informatie overbrengen (“sharing truth”), 3) Het communiceren van die informatie op een manier die echt begrip bij de ontvanger bevordert (“expressing truth”). Dit betekent dat oprechte eerlijkheid verder gaat dan louter het vermijden van bedrog. Iemand is mogelijk niet volledig eerlijk als hij of zij een belangrijk gesprek vermijdt, misleidende taal gebruikt of relevante informatie buiten beschouwing laat.


Klik hier of hier om meer te lezen over Eerlijkheid

► Verwante begrippen: Eerlijkheid-Schade Conflict Model, Want-Should Conflict, Prosocile leugens, Integratieve gespreksstrategie, Morele basis
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Plus achter de min zoeken, Equality bias, Natuurlijkheidsbias, WOOP, Progressiegericht leidinggeven


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.