Progressiegericht woordenboek


 Beleefde controle:

De mate waarin je het gevoel hebt dat je in staat bent en in de gelegenheid bent om bepaald gedrag te vertonen. Dit hangt onder andere af van je vaardigheden maar ook van omstandigheden zoals beschikbaarheid van tijd, middelen en hulp. (Begrip uit de Theory of planned behavior en Theory of reasoned goal pursuit).


Klik hier of hier om meer te lezen over Beleefde controle

► Verwante begrippen: Subjectieve norm, Houding, Theory of reasoned goal pursuit, Theory of planned behavior, Goal systems theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Optimismevraag, Sleutelwoorden, Identiteit-beschermende cognitie, Copingvraag, Situatieverbetering


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.