Progressiegericht woordenboek


 Behoeftenondersteuning:

Ondersteuning van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid door de manier waarop het individu bejegend wordt en de manier waarop de context waarbinnen het individu functioneert is ingericht. Behoeftenondersteuning draagt bij aan de groei, het welbevinden en de mate van aangepast functioneren van het individu.


Klik hier of hier om meer te lezen over Behoeftenondersteuning

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Basisbehoeften, ARC, Basic Psychological Needs Theory, Welzijn, Autonome motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mythe van de intelligente cynicus, Values-Alignment intervention, Deep work, Self-serving bias, Positieve feedbacklus


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.