Progressiegericht woordenboek


 Behoeftenondersteuning:

Ondersteuning van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid door de manier waarop het individu bejegend wordt en de manier waarop de context waarbinnen het individu functioneert is ingericht. Behoeftenondersteuning draagt bij aan de groei, het welbevinden en de mate van aangepast functioneren van het individu.


Klik hier of hier om meer te lezen over Behoeftenondersteuning

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Psychologische basisbehoeften, ARC, Basic Psychological Needs Theory, Welzijn, Autonome motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Myside bias, Welzijn, Values-Alignment intervention, Verlaten, Curse of knowledge


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.