Progressiegericht woordenboek


 Agentische betrokkenheid:

Beïnvloedende betrokkenheid (van leerlingen). De proactieve, constructieve en wederkerige actie die leerlingen initiëren om hun vooruitgang te bewerkstelligen en om een meer ondersteunende leeromgeving voor zichzelf te creëren. Dit kunnen ze doen door zelf onderwerpen aan te dragen, voorkeuren uit te spreken, vragen te stellen, suggesties te doen, etc. Bij het inrichten van onderwijs kunnen we actief ruimte bieden voor een dergelijke agentische betrokkenheid. We kunnen dit doen door hen uit te dagen om zelf vragen te stellen, suggesties voor onderwerpen aan te dragen, hun interesses en voorkeuren te benoemen, zelf te exploreren en initiatieven te nemen, zelf in de rol van uitlegger te gaan zitten, etc. Agentische betrokkenheid draagt bij aan leren.


Klik hier om meer te lezen over Agentische betrokkenheid

► Verwante begrippen: Betrekken, Autonomie-ondersteuning, Motivatie, Psychologische basisbehoeften
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Bias, Excellencisme, Basic Psychological Needs Theory, Vervaldenken, Stromanredenering


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.