Bevindingen van groeimindset-onderzoek toepassen op scholen

Met toestemming van David Yeager post ik hier de samenvatting van een white paper die is opgesteld voor de “White House meeting on Excellence in Education: The Importance of Academic Mindsets”. Let op: een deel van de data die in deze paper gepresenteerd worden zijn nog niet gepubliceerd en moeten dus niet worden geciteerd zonder toestemming. 

How Can We Instill Productive Mindsets at Scale? A Review of the Evidence and an Initial R&D Agenda

Door David S. Yeager, Dave Paunesku, Gregory M. Walton, & Carol S. Dweck  

Samenvatting [Vertaling: CV] Onderzoek heeft in toenemende mate laten zien dat er bij studiesucces meer komt kijken dan cognitieve capaciteiten, onderwijsprogramma’s en onderwijs. De mindset van studenten – hun overtuiging over henzelf en de schoolcontext – kunnen een sterk effect hebben op of ze leren en groeien op school. Wanneer studenten bijvoorbeeld een fixed mindset hebben, dan geloven ze dan hun intelligentie iets is dat eindig en onveranderbaar is. Dit zorgt ervoor dat ze twijfelen aan hun intelligentie wanneer ze moeilijkheden ondervinden en het ondermijnt hun veerkracht en leren. Maar wanneer studenten meer een groeimindset hebben dan geloven ze dat hun intelligentie kan worden ontwikkeld. In deze mindset  reageren leerlingen veerkrachtiger op uitdagingen en laten zij meer leren en betere prestaties zien wanneer zij geconfronteerd worden met tegenslag. Gerandomiseerde experimentele studies hebben laten zien dat zelf kortdurende interventies die een groeimindset overbrengen belangrijke en blijvende effecten kunnen hebben op het leren en presteren van leerlingen.

Voorbeelden van experimenten naar de effecten van mindset-interventies  

  • In een experiment met meer dan 250.000 studenten die wiskundeconcepten aanleerden op de Khan Academy website, vergrootten groeimindset aanmoedigingen gepresenteerd boven aan het scherm (bijv. “Wanneer je een nieuw soort wiskunde probleem leert oplossen, dan groeit je wiskundebrein!”) de mate waarin studenten succesvol wiskundeproblemen oplosten, zelfs maanden nadat de studenten de boodschap niet meer te zien kregen, in vergelijking met een controlegroep van studenten die deze boodschap niet te zien hadden gekregen.
  • In een experiment dat uitgevoerd werd met meer dan 1500 studenten op 13 middelbare scholen verspreid over het hele land, verlaagde een groeimindsetles via internet die een lesuur duurde, het percentage onvoldoendes van laag presterende leerlingen met 7 procentpunten, in vergelijking met controlegroepleerlingen.
  • In een experiment met meer dan 7500 studenten op een universiteit met hoge uitvalpercentages verhoogde een groeimindsetinterventie via internet die ingevuld werd in de zomer voor het eerste jaar, het percentage van studenten die meer dan 12 punten behaalden in de eerste termijn met 3-4 procentpunten (vs de controlegroep). Dit effect was groter voor Afrikaans-Amerikaanse studenten (10 procentpunten). Meer dan 12 punten verdienen, is een sterke voorspeller van op tijd afstuderen.

Toepassingen

Hoe kunnen we het onderzoek over de mindsets van studenten in praktijk toepassen zodat we meer studenten helpen om te slagen op school? Hoewel het nuttig kan zijn om de mindsets van studenten te veranderen via kortdurende interventies zou het ook nuttig kunnen zijn om dagelijkse ervaringen te creëren die productieve mindsets stimuleren. Dit doen is niet altijd eenvoudig omdat er veel manieren zijn waarop de essentiële psychologische boodschap verloren kan gaan op een grote schaal. Het op grote schaal toepassen op een verantwoordelijke manier vergt toegespitste R&D inspanningen op de volgende gebieden:

  • Principes: Begrijpen hoe de effecten van mindset-interventies gemaximaliseerd kunnen worden.
  • Praktijken: Vergroten van de “gereedschapskist” van dagelijkse praktijk die adaptieve mindsets kunnen opwekken.
  • Assessments: Ontwikkelen van meetinstrumenten die het mogelijk maken om sneller te leren op basis van ervaring.

Met significante investeringen op deze gebieden kunnen onderzoekers en mensen in de praktijk met meer vertrouwen onderzoek naar mindsets in de praktijk toepassen om zo grootschalige verandering in onderwijs tot stand te brengen, onderwijsopbrengsten gelijker te maken door prestatiekloven te verkleinen, school plezieriger te maken door de nadruk te leggen op leren en verbeteren in plaats van op het laten zien van ruwe intelligentie en school efficiënter te maken door het mogelijk te maken voor studenten om beter gebruik te maken van leermiddelen waarover ze al beschikken.  

Over dit document

Dit document is gemaakt om de stand van de wetenschap met betrekking tot het veld van academische mindsets beschikbaar te maken voor onderwijs beleidsmakers en private en publieke financiers om te helpen bij het organiseren van investeringsagenda’s. Het wordt gedeeld in de geest van versneld leren over strategieën om infrastructuren te scheppen die succesvol de mindsets van leerlingen aanspreken. Het is niet bedoeld als een slotdocument. Enkele van de bevindingen die hier zijn samengevat, komen namelijk van recent uitgevoerde onderzoeken die nog niet geaccepteerd voor publicatie hebben kunnen zijn. In verband hiermee vragen we lezers om dit document niet te citeren zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.   >> Lees de volledige tekst

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (0)