Waarom herstellen we beter na falen wanneer we een groeimindset hebben?

Het is bekend dat we ons over het algemeen beter herstellen na falen wanneer we een groeimindset hebben dan wanneer we een statische mindset hebben (zie onder andere Dweck, 1999). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat we ons falen verschillend interpreteren bij verschillende mindsets. Daardoor voelen we ons verschillend en gedragen we ons ook verschillend. In een groeimindset zien we falen eerder als gevolg van niet genoeg inspanning hebben geleverd of een niet-effectieve strategie gebruikt hebben (lees meer). 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

ERP-onderzoek naar mindsets

Sinds een aantal jaren doen ook neurowetenschappers onderzoek naar mindsets. Twee studies (Mangels et al., 2006 en Moser et al., 2011) die gebruik maakten van event-related brain potentials (ERP’s) keken naar hersenactiviteit na het maken van een fout. Een ERP is een waarneembare elektrofysiologische reactie van de hersenen op een gebeurtenis. De onderzoekers keken in het bijzonder naar twee bekende ERP’s die na het maken van fouten worden opgewekt: 1) de error-related negativity (ERN) en de error positivity (Pe). ERN is de reactie die duidt op frustratie na het maken van een fout. Pe is de reactie die duidt op het concentreren van je aandacht na het maken van een fout. Samengevat lieten deze twee studies zien dat mindset niet gerelateerd waren aan de ERN maar wel aan de Pe. Een groeimindset lijkt dus vooral te duiden op meer aandacht op fouten.

Groeimindset: meer aandacht voor fouten, beter presteren na fouten

In een nieuw onderzoek keken Schroder et al. (2017) werd gekeken of dit bij jonge kinderen ook al op deze manier plaatsvindt. Zij keken bij schoolkinderen (N=123) die een moeilijk taak moesten uitvoeren naar de relaties tussen drie variabelen: ERN, Pe, en prestatie na de fout. Zoals verwacht bleek in dit onderzoek dat de kinderen met een groeimindset een sterke Pe wat erop duidt dat ze meer aandacht hadden voor welke fouten ze hadden gemaakt en zich sterker bewust waren van hun fouten. Ook presteerden ze, volgens verwachting, beter na de fout te hebben gemaakt (post-error accuracy). Deze onderzoeken bevestigen de voorspellingen van de mindsettheorie dat 1) individuen met een groeimindset fouten belangrijker vinden dan individuen met een statische mindset en 2) dat ze meer aandacht besteden aan het verwerken van fouten en het komen tot aanpassing na de fout.

Reflectie

Een belangrijk onderdeel van het hebben van een groeimindset is dat je aandacht besteedt aan de fouten die je maakt. Als je een groeimindset hebt, let je beter op als je merkt dat je een fout hebt gemaakt en analyseer je beter wat er fout is gegaan zodat je je manier van werken kunt aanpassen. Hierdoor verbetert je prestatie na de fout. We moeten dus uitkijken voor geluiden die je de laatste jaren wel eens hoort in de trant van: “Kijk niet naar wat er fout gaat maar kijk liever naar wat er wel goed gaat!”. Deze manier van denken lijkt sympathiek en is vast en zeker goed bedoeld maar hij ziet iets belangrijks over het hoofd.

Om te kunnen leren en groeien moeten we ons bewust zijn van fouten, zodat we onze aanpak kunnen verbeteren. Het is verstandig om jezelf en je kinderen aan te leren dat fouten misschien wel niet leuk zijn maar wel nuttig. Als we omgaan met kinderen moeten we uitkijken dat we omwille van de “tedere kinderziel” niet fouten gaan wegpoetsen of ontkennen. Misschien is de kinderziel wel veerkrachtiger dan je vreest. Belast het kind niet met idee dat fouten taboe zijn. Normaliseer fouten. We hoeven ze niet leuk te gaan vinden maar ze zijn wel essentieel.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (8)
  • Bruikbaar (4)