Sinds een paar honderd jaar geleden, sinds de wetenschappelijke revolutie, de Verlichting en de industriële revolutie, heeft een explosieve progressie plaatsgevonden in welvaart, gezondheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze progressie is begonnen in Westerse landen en spreidt zich nu uit over vrijwel de hele wereld (zie bijvoorbeeld het plaatje rechts, bron: gapminder.org). Deze ontwikkeling is een langetermijnproject. Er is nog veel armoede en onrechtvaardigheid in de wereld en dus nog veel progressie nodig. Sommige sceptici denken dat het verspreiden van de waarden en principes die hebben geleid tot zo’n grote progressie in de Westerse wereld in essentie neerkomt op het verspreiden van Westerse waarden. Daarmee zou het een manier zijn om Westerse dominantie te bewerkstelligen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Ik zie het andersom. Door humanisme, gelijkheid, vrijheid, redelijkheid en rechtvaardigheid over de wereld zich te laten verspreiden, behouden we deze determinanten van progressie niet voor aan de Westerse wereld maar gunnen we ze de hele mensheid. Juist door ze te laten opbloeien over de hele wereld worden ze minder een exclusief ‘bezit’ van de Westerse wereld maar een bezit van de hele wereld. Daarmee zien we in dat er niets inherent of exclusief Westers is aan deze waarden en principes. Ze zijn inherent menselijk.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (1)