Tegenspoed in de kindertijd: statische mindset, leerproblemen en internaliserende symptomen

Onderzoek heeft laten zien dat twee aspecten van tegenspoed (bedreigingen en ontbering) in de kindertijd samenhangen met twee soorten problemen: lage schoolprestaties en internaliserende symptomen. In een nieuw onderzoek bekijken Lucy Lurie et al. (2022) wat de rol van mindset hierbij is.

Trainingen Progressiegericht Werken

Twee soorten tegenspoed

Lurie et al. onderzochten deze vragen in een steekproef van 408 kinderen met uiteenlopende ervaringen van tegenspoed. In dit onderzoek maten ze zowel in welke mate er sprake was van twee soorten tegenspoed:

  1. Bedreigingen: ervaringen die de lichamelijke integriteit van het kind ernstige schade toebrengen of dreigen toe te brengen, en omvat ervaringen als fysiek en seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld en andere vormen van blootstelling aan geweld.
  2. Ontbering:  een vermindering van de cognitieve en sociale input van de omgeving die geschikt is voor de ontwikkeling, met inbegrip van fysieke en emotionele verwaarlozing, weinig cognitieve stimulering en onzekere toegang tot voedsel en andere benodigdheden.

Relaties tussen tegenspoed en mindset

De onderzoekers ontdekten dat zowel dreiging als ontbering onafhankelijk geassocieerd waren met een lagere groeimindset. Maar wanneer rekening werd gehouden met tegelijkertijd voorkomende tegenslagen, bleef alleen de associatie tussen dreiging en een lagere groeimindset (een statische mindset dus) significant. Een lagere groeimindset hing samen met slechtere schoolprestaties en meer symptomen van zowel angst als depressie. Ten slotte was er een significant indirect effect van ervaringen van bedreiging op zowel lagere schoolprestaties als grotere symptomen van angst via een lagere groeimindset.

Conclusie

Dit onderzoek suggereert dat tegenslagen in de kindertijd – in het bijzonder ervaringen van bedreiging – kunnen bijdragen aan het ontstaan van een statische mindset. Deze statische mindset lijkt op zijn beurt een bijdrage te leveren aan het ontstaan van lagere schoolprestaties en internaliserende symptomen.

Deze bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat interventies gericht op het stimuleren van een groeimindset kunnen helpen bij het verzachten van de impact van jeugdige tegenspoed op academische prestaties en psychopathologie.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)