Succes en geluk (nieuw boek van Robert Frank)

Cornell econoom Robert H. Frank heeft een nieuw boek geschreven: Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy.

Geluk is belangrijker dan we denken

In dit boek legt hij uit dat geluk een grotere rol speelt in het bereiken van succes dan we ons normaal gesproken realiseren en dan vooral het geluk om geboren te zijn in een welvarend land. Mensen verschillen wel in de mate waarin zij zich realiseren dat hun succes niet alleen gebaseerd is op hun eigen eigenschappen en harde werken (maar ook op andere, externe, factoren zoals geluk). Mensen die zich hier meer van bewust zijn, voelen zich in het algemeen wat dankbaarder en zijn meer bereid om hogere belastingen te betalen. Mensen die hun succes in sterke mate toeschrijven aan interne factoren (zoals hun capaciteiten en inspanningen) en niet aan externe factoren zoals geluk, zijn in het algemeen minder dankbaar voor hun succes en ook minder bereid hogere belastingen te betalen.

Belang van belastingen

De boodschap in dit boek is urgenter voor de Amerikaanse situatie dan voor de Nederlandse. De VS kennen lagere belastingen en een relatief hoge scepsis over het nut van hogere belastingen. Een consequentie hiervan is dat veel collectieve voorzieningen in het land dramatisch achteruit gegaan zijn. Een in het oog springend voorbeeld hiervan is de infrastructuur die er in het algemeen erg slecht aan toe is. Het belang van hogere belastingen in de VS is groot. Door te investeren in collectieve voorzieningen wordt een basis gecreëerd voor het toekomstig succes van volgende generaties.

Overheidsbestedingen zijn nuttiger dan velen denken

Daarnaast is het zo dat gevreesde nadelen van belastingverhoging overschat worden en ten dele helemaal niet optreden. Een nadeel dat gevreesd wordt, is dat belastingverhoging leidt tot een grotere overheid en dat dit slecht is voor de economie. Maar wanneer de overheid met belastinggeld investeert in het verbeteren van de infrastructuur dan heeft dit vooral positieve economische effecten, niet alleen op de langere termijn maar ook al op de kortere termijn. Deze investeringen scheppen werkgelegenheid voor mensen die nu deels werkloos zijn en deels lager betaald werk doen. Deze nieuwe groep werkenden krijgt meer koopkracht en creëert daarmee een toename in de consumptieve vraag en dus een economische impuls. Het is dus een misvatting dat overheidsbestedingen per definitie weggegooid geld zijn en schadelijk voor de economie.

Het belang van relatieve koopkracht

Ook het argument dat belastingverhoging leidt tot een lagere koopkracht en daarom slecht is gaat nauwelijks op. Indien je als individu ontslagen wordt dan daalt je koopkracht en kan dit inderdaad een groot probleem zijn. Maar als het inkomen van iedereen stijgt door een belastingverhoging wordt de relatieve koopkracht van mensen niet (of nauwelijks) verstoord. En het is de relatieve koopkracht die bepalend is voor wie schaarse middelen kan kopen. Het effect van een belastingverhoging op wat je wel en niet kunt kopen is dus veel geringer dan mensen denken.

We onderschatten het belang van allerlei externe factoren

Het boek behandelt nog enkele andere onderwerpen die eerdere in boeken van Frank behandeld zijn zoals het luxury fever effect en de progressieve consumptiebelasting waar hij een voorstander van is. Zoals vrijwel altijd bij hem het geval is heeft Frank weer een interessant boek geschreven. Ik aarzel wel of zijn accent op geluk wel helemaal terecht is. De kern van zijn betoog lijkt niet hoofdzakelijk te rusten op het feit dat we de invloed van geluk op ons succes onderschatten maar dat we de invloed van interne factoren op ons succes overschatten en de invloed van externe factoren (en hier is geluk er maar 1 van) op ons succes onderschatten.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (1)