stuurgesprek light

Gwenda Schlundt Bodien en ik zijn momenteel bezig met het schrijven van een boek over progressiegericht leidinggeven. In dat kader hebben we vele uitgebreide gesprekken met leidinggevenden die progressiegericht werken. Eén van hen, Paul Valkenburg, noemde in ons gesprek met hem de term  ‘stuurgesprek light’. Lees hieronder wat hij hier mee bedoelt.

Trainingen Progressiegericht Werken

Progressiegericht sturen

Progressiegericht sturen is een belangrijke en populaire toepassing van progressiegericht werken. Het is een aanpak die bedoeld is voor situaties waarin je een gesprek met voeren met iemand die moet voldoen aan een bepaalde verwachting. Bij progressiegericht sturen wordt op een vriendelijke en duidelijke manier verhelderd wat er verwacht wordt en wat de reden is van deze verwachting. De ander krijgt de gelegenheid om zelf te bepalen hoe hij of zij aan de verwachting kan gaan voldoen.

Progressiegericht sturen kan van pas komen voor iedereen die wel eens in de situatie zit dat hij of zij een verwachting dient te communiceren richting anderen. Denk hierbij aan leidinggevenden, docenten, projectmanagers  en opdrachtgevers. Hier en hier kun je (veel) meer lezen over progressiegericht sturen.

Progressiegerichte stuurgesprekken werken vaak goed en snel. Redenen hiervoor zijn dat de aanpak eerlijk, duidelijk en vriendelijk is. De verwachting wordt geformuleerd in positieve termen en er wordt duidelijk uitgelegd wat de reden voor de verwachting is.

Stuurgesprek light

Paul Valkenburg is leidinggevende binnen een revalidatiekliniek. Hij stuurt een unit aan waarin ongeveer 90 mensen werken. In ons gesprek met hem gaf hij een voorbeeld van hoe progressiegericht sturen voor hem goed werkt. Als voorbeeld gaf hij een situatie van een persoon die zijn registratie niet goed of niet op tijd bijhoudt. Paul vertelde dat hij in zo’n situatie altijd even nadenkt over de vraag of hij de persoon speciaal even moet uitnodigen om hierover te praten of dat hij even bij de persoon langsloopt. Dit laatste noemt hij een ‘stuurgesprek light’.

Je loopt in zo’n geval even langs de persoon en vertelt welk gedrag je graag van de ander wilt zien en waarom dat belangrijk is. Een stuurgesprek light is informeler en korter en komt daardoor minder zwaar over voor je gesprekspartner. Wel is het verstandig om ook een stuurgesprek light even goed voor te bereiden. In die voorbereiding kun je even goed bedenken hoe je je stuurvraag formuleert. Dit om te voorkomen dat je wellicht te vaag of negatief bent in je formulering.

Vaak bruikbaar

Ik heb vaak gehoord dat dit soort informele en korte stuurgesprekken nuttig zijn. Dit is niet alleen het geval in leidinggevende functies maar ook in andere functies zoals die van docent. Ze zijn vaak bruikbaar omdat je vaak een gesprekje niet een te zwaar karakter wilt meegeven maar ook omdat je soms helemaal niet zoveel tijd hebt om er uitgebreid voor de gaan zitten. Leuk dat we nu een naam voor hebben voor dit soort  gesprekjes!

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)