Resetten tijdens een gesprek

Heb je als coach of adviseur weleens meegemaakt dat je een gesprek aan het voeren bent met een coachee of een klant en dat je het gevoel hebt dat het gesprek niet helemaal lekker loopt? Iedereen maakt dat wel eens mee, denk ik. Het kan te maken hebben met het gevoel dat je eigen bijdrage in het gesprek niet zo goed is bijvoorbeeld omdat je vragen niet zo goed zijn of omdat je manier van reageren niet zo goed is. Ook kan het te maken hebben met het gevoel dat je gesprekspartners het gesprek niet zo nuttig of prettig vinden. Die indruk kun je bijvoorbeeld krijgen als ze wat fronsen, of wat weerstand lijken te vertonen. Zou je zulke momenten het gesprek niet even willen kunnen resetten? Nou, dat kan. Hier is een eenvoudige manier waarop je dat kunt doen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Is dit nuttig?

Op het moment dat je je afvraagt of het gesprek met prettig of nuttig is voor je gesprekspartner of dat je het zelf niet zo lekker vindt lopen kun je de nuttigheidsvraag stellen, bijvoorbeeld als volgt: “Mag ik eens vragen … is het nuttig om hier zo over te praten?” Het stellen van deze vraag op zo’n momenteel heeft enkele voordelen. Om te beginnen kun je erachter komen hoe je gesprekspartner het gesprek ervaart. Heb je zijn of haar frons of ‘weerstand’ goed geïnterpreteerd?

Toen ik dit eens deed in een gesprek waarin ik er van overtuigd was dat mijn gesprekspartner het gesprek helemaal niet nuttig vond (vanwege zijn diepe frons) zei hij tot mijn verrassing dat hij het heel nuttig vond en dat hij al heel diep aan het nadenken was over hoe hij de dingen die we bespraken in zijn team kon gaan toepassen. Die diepe frons had ik dus helemaal verkeerd geïnterpreteerd…

Gelegenheid voor een switch

Verder biedt de nuttigheidsvraag de gelegenheid om een desgewenst een switch aan te brengen in het gesprek. Zo heb ik bijvoorbeeld eens meegemaakt dat ik mij sterk afvroeg of mijn gesprekspartner het gesprek wel nuttig vond. Deze persoon gaf inhoudelijk heel interessante antwoorden maar nonverbaal leek hij iets aarzelends te hebben. Dit verwarde mij en ik stelde de nuttigheidsvraag. Toen antwoordde hij dat hij het gesprek wel heel nuttig vond maar dat hij zich afvroeg of hij misschien nog een ander onderwerp in het gesprek mocht inbrengen dat voor hem ook heel belangrijk was (en dat hij tot dan toe nog helemaal niet genoemd had).

Als het antwoord van je gesprekspartner op de nuttigheidsvraag is dat het gesprek niet zo nuttig is dan kun je dit natuurlijk ook benutten. Want je kunt deze vaststelling dan benutten om met elkaar te bespreken hoe jullie samen de rest van het gesprek zo nuttig mogelijk kunnen invullen.

Metaniveau

Ook jijzelf als coach of adviseur kunt het stellen van de nuttigheidsvraag benutten om je eigen aanpak bij te stellen. Door de nuttigheidsvraag te stellen en te bespreken ga je even naar een metaniveau in het gesprek. Dit biedt jou ook even een moment van reflectie dat je kunt gebruiken om na te denken over hoe je het best kunt doorvragen of doorpraten. Natuurlijk is wat je gesprekspartner in zijn of haar antwoord naar voren brengt heel bruikbaar.

Dus, wil je even resetten tijdens een gesprek dat misschien niet zo lekker loopt? Probeer de nuttigheidsvraag eens.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (17)
  • Interessant (8)