De kennis over hoe we vitaal oud kunnen worden neemt toe. Natuurlijk hebben we dit niet volledig in de hand maar we kunnen de kans erop wel vergroten. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Bestaat vitaal oud worden?

In mijn boek Progressiegericht werken spreek ik het vermoeden uit dat wij tot op hoge leeftijd progressie kunnen boeken in dingen die waardevol zijn. Ik vermoed dat we een aantal dingen kunnen doen die de kans enorm vergroten dat we vitaal oud kunnen worden. Met andere woorden: dat we relatief scherp van geest blijven, dat we lichamelijk relatief fit blijven en dat we kunnen blijven genieten en dat we gemotiveerd blijven. Als dit vermoeden klopt zou dat fijn zijn. Want dan is het niet alleen zo dat we sinds in de laatste vijftig jaar onze levensduur met circa 10 jaar hebben verlengd; ook zouden we de kans op een goede kwaliteit van leven op hoge leeftijd kunnen verbeteren. 

Dagelijks blijven bewegen

Eerder noemde ik al enkele manieren om de kans op een vitale oude dag te vergroten. Dagelijks blijven bewegen is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om lichaam en geest fit te houden. Doe je dat niet, dan vergroot je niet alleen de kans op snellere fysieke achteruitgang maar ook op een snellere mentale achteruitgang (lees meer hierover).

Groeimindset

Een tweede ding om te noemen is de groeimindset. Geloven dat groei mogelijk is, zelfs op hoge leeftijd, is een voorwaarde om de dingen te doen die tot groei leiden. Als je dus gelooft dat oude mensen niet meer goed kunnen leren dan ga je je best hier ook niet voor doen en zul je ook minder leren en sneller achteruit gaan. Als je wel gelooft dat je ook op oude leeftijd kunt blijven leren dan geloof je ook dat het zin heeft om je hiervoor in te spannen.

Onderzoek naar witte stof in de hersenen

En, zijn er bewijzen dat oude mensen ook nog goed kunnen leren? Zeker. In het artikel Neuroplasticiteit bij ouderen kun je lezen over een onderzoek waarin ouderen een visuele taak net zo goed konden leren als jongeren. Interessant was dat bij jongeren dit leren vooral leidde tot veranderingen in de grijze stof in de hersenen (de neuronen) terwijl bij ouderen vooral de witte stof toenam (de myeline, de isolator van neuronen die zorgt voor een snellere geleiding van prikkels door de neuronen). Ouderen kunnen dus blijven leren. En is het gezond om dat te blijven doen. Jezelf blijven stimuleren door nieuwe en moeilijke dingen te leren (zoals een nieuwe taal) houdt je brein scherp en vitaal. En de combinatie van bewegen en nieuwe dingen leren is al helemaal gezond (lees hierover meer in dit artikel).

Meditatie

Ik wil nog een ander ding noemen dat de kans op een vitale oude dag kan vergroten. Een nieuw onderzoek laat zien dat meditatie de afbraak van grijze stof in de hersenen, dit zijn dus de neuronen, kan vertragen. Eileen Luders en haar collega’s (Luders et al., 2015) lieten zien bij oude mensen die vele jaren meditatie hadden beoefend er veel minder sprake was van verval van grijze stof dan bij mensen die niet hadden gemediteerd. In eerdere artikelen heb ik ook al bewijs genoemd voor uiteenlopende voordelen die meditatie kan hebben (hier en hier). Tegelijk heb ik erop gewezen (hier) dat de kennis over hoe (mindfulness-) meditatie precies werkt nog vrij beperkt is en dat we een sceptisch onderzoekende mindset moeten blijven houden.

Conclusie

Dat we uiteindelijk allemaal dood gaan staat vast. Maar wat we doen voordat het zover is maakt veel uit. 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (11)
  • Bruikbaar (7)