Progressiegericht coachingsgesprek met een interimdirecteur

Hier is een voorbeeld van een coachingsgesprek waarbij progressiegerichte principes en technieken worden toegepast. Onze suggestie is om na elke uitspraak van de coachee even te pauzeren. Dek het vervolg van de tekst af met je hand en bedenk eerst wat jij als progressiegerichte coach zou zeggen. Vergelijk daarna wat je bedacht hebt met wat de coach werkelijk zei in het gesprek.

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Coach:Welkom Jacob. Fijn dat je er bent. Hoe kunnen we wat jou betreft de tijd zo goed mogelijk besteden?
Cliënt:Eh … nou ik zit met een lastige situatie. Ik ben op het moment werkzaam als interimdirecteur bij een organisatie en dat loopt op zich prima maar de samenwerking met de voorzitter van het bestuur loopt niet zoals ik wil. Hij moet eigenlijk op afstand sturen maar hij gaat soms veel te veel de details in en dat werkt wat mij betreft niet goed. Dat doet hij vooral als het gaat om het onderwerp personeelsmanagement. Dat is zijn eigen oude vakgebied. Daar zou ik het graag met je over hebben.
Coach:Prima. Daar gaan we het over hebben. En waaraan zou jij na afloop merken dat je iets aan dit gesprek gehad hebt?
Cliënt:(Denkt even na) …. Nou, ik heb al een paar dingen geprobeerd om dit op te lossen maar het is nog niet gelukt dus ik zou graag willen dat dit gesprek me een idee oplevert over hoe ik nou effectief met deze situatie om kan gaan.
Coach:Ja, dat begrijp ik. Goed. Je vertelde dat de voorzitter van het bestuur te veel de details in gaat wanneer het gaat over het onderwerp personeelsmanagement, hè? Kun je me eens vertellen hoe jij daar last van hebt?
Cliënt:Ja … kijk, het is niet zijn rol om zo in detail in te gaan op het onderwerp. Hij moet sturen op afstand. Als hij zo de details ingaat dan kost dat enorm veel tijd. En het maakt me ook wat onzeker. Alsof hij me niet vertrouwt.
Coach:Aha, ja, dat begrijp ik. Ik kan me voorstellen dat je dat niet wilt.
Cliënt:Nee. Dat werkt echt niet goed. Die vergadering loopt dan ook vaak enorm uit. Het voelt dan ook echt niet als professioneel.
Coach:Ja, dus daarom wil jij het graag anders zien, hè? Hoe zou je willen dat het eruit komt te zien in de samenwerking. tussen jou en hem?
Cliënt:Hoe ik zou willen dat het eruit komt te zien ….? Nou, dat hij op hoofdlijnen stuurt, ook als het gaat om personeelsmanagement.
Coach:Wat zou voor jou het voordeel zijn als hij dat doet?
Cliënt:Nou, dan voel ik me zekerder … dan kost het minder tijd, dus dan vergaderen we efficiënter en professioneler …. en ik voel me dan ook meer vertrouwd…
Coach:Die dingen klinken goed. Ik snap waarom je dat graag wilt bereiken.
Cliënt:Ja, maar hoe doe ik dat, hè? Ik heb er al een keer met hem over gepraat. En dat was wel een goed gesprek, hoor. Dus ik hoopte dat dat zou helpen maar dat is toch niet het geval geweest.
Coach:Oh, en het was wel een goed gesprek?
Cliënt:Ja, het is aardige man waar ik ook goed mee kan praten.
Coach:Wat was er goed aan het gesprek?
Cliënt:Nou, hij begreep goed wat ik bedoelde en hij was het er ook mee eens. Hij wil ook sturen op hoofdlijnen en zich niet met de details bemoeien. Maar als het over personeelsmanagement gaat, vindt hij dat moeilijk omdat hij zo betrokken is bij het onderwerp en de organisatie.
Coach:Oh, dus hij wil hetzelfde als jij maar het lukt hem niet zo goed omdat hij zo betrokken is?
Cliënt:Ja, precies.
Coach:Aha …. Welke dingen lopen er op het moment al naar jouw tevredenheid wanneer je met het bestuur over personeelsmanagement praat?
Cliënt:Nou, de sfeer is meestal goed. En hoewel we voor dat onderwerp te veel tijd nodig hebben komen we er altijd goed uit … Ook blijkt uiteindelijk steeds dat ik de dingen goed voorbereid heb. En dat erkent de voorzitter dan ook.
Coach:Ok. Prima. En heb je al eens meegemaakt dat het bespreken van het onderwerp personeelsmanagement al een beetje beter verliep? Heb je dus al eens een situatie meegemaakt waarin de voorzitter bij dat onderwerp al iets meer op hoofdlijnen stuurde?
Cliënt:Nou, bij andere onderwerpen, zoals huisvestiging en zo, wel maar bij personeelsmanagement kwesties denk ik van niet. Ik kan daar zo niet even een voorbeeld van bedenken. Ik heb er tijdens de vergadering wel eens iets van gezegd. Maar ja, dat hielp ook niet echt.
Coach:Ik kan me voorstellen dat je er niet zo direct een voorbeeld van hebt. Het is misschien ook best een moeilijke vraag.
Cliënt:Ja.
Coach:Denk maar even rustig na. Is er al eens een situatie geweest waarin het bespreken van dat onderwerp al iets meer op hoofdlijnen liep?
Cliënt:(Denkt lang na) … Ja, het is wel eens iets beter gegaan. Maar dat kwam toen niet door mij.
Coach:Oh? Vertel eens … wat gebeurde er?
Cliënt:Nou, een van de andere bestuursleden sprak hem toen aan. Die zei toen dat hij te diep op het onderwerp in ging. En daar luisterde hij toen naar.
Coach:Ja? Dus toen ging het beter?
Cliënt:Ja, toen ging het beter. Hij beperkte zich toen inderdaad tot de hoofdlijn.
Coach:Was het nuttig om dit zo even te bespreken?
Cliënt:Nou, ja, zeker …
Coach:Wat is er vooral nuttig?
Cliënt:Nou, ik zat de hele tijd te piekeren wat ik nou zelf kan doen. Want wat ik eerder heb gedaan dat heeft niet genoeg gewerkt. Maar in dit voorbeeld deed ik het niet maar een ander bestuurslid. En dat is wel heel verrassend voor me.
Coach:Hoe is dit bruikbaar voor je?
Cliënt:Nou, ik denk dat ik het moet oplossen via de andere bestuursleden, in plaats van dat ik nog een keer een individueel gesprek met hem moet hebben.
Coach:Aha, en wat is je idee over hoe je het via de andere bestuursleden zou kunnen oplossen?
Cliënt(Denkt na) … Eh, ik kan hen vragen om te helpen bewaken dat we de bespreking van alle onderwerpen op hoofdlijnen houden omdat dat is wat we allemaal belangrijk vinden. En dat kan ik ook echt vragen omdat de voorzitter zelf ook al heeft gezegd dat hij het daar mee eens is.
Coach:Klinkt goed, dat zou kunnen werken, inderdaad. Is er nog meer?
Cliënt:Ja, ik zit ook te denken dat ik dat ene bestuurslid even kan bedanken dat hij toen hielp om de discussie op hoofdlijnen te houden.
Coach:Klinkt ook als een goed idee …. Ik zie dat onze tijd bijna verstreken is. Heb je het gesprek als nuttig ervaren?
Cliënt:Ja! Het is toch heel verrassend om te ontdekken dat er een andere mogelijkheid is om het op te lossen dan waar ik steeds aan zat te denken. Ik heb echt het idee dat dit zou kunnen werken!
Coach:Fijn om te horen!

 

Bron: Progressiegericht werken. Betekenisvolle progressie.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (10)
  • Interessant (7)