Progressie-post-its: slimme manier om progressie zichtbaar te maken

Vanochtend begeleidde ik een progressiegerichte sessie van een team professionals van de gemeente Rotterdam. Van tevoren is het begeleiden van zo’n onbekend team vaak een beetje spannend. Je weet niet wie je tegenover je krijgt en je hebt geen idee wat ze zullen zeggen en hoe ze zich zullen opstellen. Maar meestal is mijn gevoel van nieuwsgierigheid groter dan mijn spanning. De reden daarvoor is dat ik meestal interessante en leerzame dingen uit zo’n groep terug hoor. Dat was vanochtend ook het geval. Er werden meerdere interessante dingen gezegd die mij ook weer aan het denken zetten. Ik licht er eentje uit als voorbeeld.

Trainingen Progressiegericht Werken

Voornemen: letten op progressie

Nadat we een startoefeningetje gedaan hadden over bereikte en verder te bereiken progressie spraken we met elkaar over de negativiteitsbias. Dit is de menselijke neiging om negatieve informatie gemakkelijker op te merken dan positieve. De teamleden vonden dit een interessant thema en namen zich voor om regelmatig meer aandacht te besteden aan progressiemonitoring. Meerdere mensen zeiden specifiek dat ze meer wilden gaan letten op kleine progressie die ze hadden geboekt.

Progressie-post-its

Een van de teamleden, Henk Weij, noemde een oplossing die hij zelf al lang gebruikt. Hij vertelde me dat hij, als hij ergens in vooruit is gekomen, een succesje heeft bereikt, dit op een post-it briefje schrijft en dit briefje ergens goed zichtbaar op zijn werkplek ophangt. Zo kan hij er goed naar kijken. Hij vertelde er bescheiden bij: “Ja, dit is mijn amateur-psychologie. Soms gaat het even iets minder lekker en dan helpt mij zo’n briefje om het weer iets positiever te zien.”

De progressie blijft zichtbaar

Het zichtbaar maken progressie is vaak heel zinvol en krachtig. Soms kun je dat doen in gesprekjes, soms doe je het door er even voor jezelf over na te denken. Maar nadat je erover gesproken of nagedacht hebt, kan de beleving van progressie ook weer snel naar de achtergrond verdwijnen als je niet uitkijkt. Dan neemt onze negativiteitsbias namelijk het stuur weer flink in handen. Wat een groot voordeel van progressie-post-its is, is dat je er naar kunt blijven kijken. Slim idee!

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)