positieve stereotyperingWho is good at this game? Linking an activity to a social category undermines children’s achievement A. Cimpian, Y. Mu Y, & L.C. Erickson (2014)   Samenvatting: De theorieën van kinderen over prestaties hebben een sterke invloed op hun leerprestaties. Kinderen die entiteiten-theorieën hebben geloven dat hun vermogen om een taak uit te voeren wordt gedicteerd door de hoeveelheid natuurlijk talent die zij voor die taak hebben – een geloof dat goed gedocumenteerde negatieve consequenties heeft voor hun presteren (bijv. verlaagd doorzettingsvermogen, slechter functioneren). Het is dus belangrijk om te begrijpen wat ertoe leidt dat kinderen zich deze entiteiten-theorieën eigen maken. In de experimenten die hier worden beschreven hypothetiseerden wij dat de simpele handeling van het koppelen van succes in een onbekende, uitdagende activiteit aan een sociale groep leidt tot entiteiten-overtuigingen die zo sterk zijn dat ze interfereren met het vermogen van kinderen om de activiteit uit te voeren. Twee experimenten lieten zien dat, zoals voorspeld, de prestatie van 4 tot 7 jaar oude kinderen (N = 192) slechter werd wanneer zij werden blootgesteld aan informatie die succes in de taak associeerde met een bepaalde sociale groep (bijv. “jongens zijn goed in dit spel”), ongeacht of de kinderen zelf behoorden tot die groep.   Lees ook: Even positive stereotypes can hinder performance

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)