Intrinsieke motivatie is een onderwerp dat veel in de belangstelling staat. Je ben intrinsiek gemotiveerd als je dingen doet die je interessant of leuk vindt. Dit zijn activiteiten die je graag doet en waar anderen je niet voor hoeven aan te moedigen. Sterker nog, je intrinsieke motivatie voor een activiteit kan zelfs verminderen als mensen je gaan belonen voor het doen van die activiteit. Wat je interessant of leuk vindt, ligt niet vast. Het kan zich voortdurend ontwikkelen. Terwijl je geïnteresseerd bezig bent met een onderwerp kom je nieuwe informatie tegen en worden nieuwe vragen opgeroepen waardoor je interesse weer vernieuwd en versterkt kan worden.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Intrinsieke motivatie speelt een belangrijke rol bij leren

Intrinsieke motivatie is gemakkelijk herkenbaar in het gedrag van kinderen. Als zij spelen zijn ze intrinsiek gemotiveerd bezig. Intrinsiek gemotiveerd bezig zijn lijkt niet alleen plezierig te zijn maar ook in zekere mate functioneel of nuttig. Terwijl kinderen bijvoorbeeld spelen leren ze van alles over de wereld om hen heen. Gedacht wordt dat intrinsieke motivatie een belangrijk rol speelt bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit lijkt niet alleen zo te zijn bij kinderen maar ook bij volwassenen. Devloo et al. (2014) vonden aanwijzingen dat intrinsieke motivatie een belangrijke rol speelt bij innovatief gedrag. Taylor et al. (2014) vonden aanwijzingen dat intrinsieke motivatie de enige consistente voorspeller van schoolsucces was.

Wederzijds versterkende relatie tussen intrinsieke motivatie en presteren?

Het lijkt zo te zijn dat er een wederzijds versterkende relatie tussen intrinsieke motivatie en presteren bestaat. Door dingen te doen die je interesseren kom je nieuwe informatie tegen en vergroot je je competentie. Door competenter te zijn kun je vervolgens weer nieuwe interessante vragen opdoen en nieuwe dingen leuk gaan vinden. Een aanwijzing voor de reciproke relatie tussen intrinsieke motivatie en prestaties is ook te zien in een onderzoek van Vink et al. (2014) die lieten zien dat intrinsieke motivatie en deliberate practice elkaar versterken.

Onderzoek: presteren voorspelt alleen intrinsieke motivatie

Maar een nieuw onderzoek van Garon-Carrier et al. (2015) lijkt er op te wijzen dat de relatie tussen intrinsieke motivatie en prestaties niet wederzijds is. Zij volgenden gedurende meerdere jaren de zelfgerapporteerde intrinsieke motivatie van leerlingen voor wiskunde en hun prestaties en vonden dat prestaties wel intrinsieke motivatie voorspelden maar dat intrinsieke motivatie niet prestaties voorspelden. Dat is zeker een verrassende bevinding. Dat presteren in wiskunde intrinsieke motivatie voorspelt is niet verrassend. Ik heb vaak gemerkt dat als kinderen wiskunde beginnen te snappen ze het ook leuker beginnen te vinden. Maar ik zou zeker verwachten dat wiskunde leuk vinden ook helpt bij het beter worden in wiskunde. Als je het namelijk leuk vindt, hou je je er graag mee bezig. Als je je er mee bezighoudt kom je nieuwe informatie tegen en leer je dus. Maar die relatie van intrinsieke motivatie naar presteren werd in dit onderzoek dus niet gevonden.

Intrinsic Motivation and Achievement in Mathematics in Elementary School: A Longitudinal Investigation of Their Association
Garon-Carrier et al. (2015)

Abstract: This study examined the associations between intrinsic motivation and achievement in mathematics in a sample of 1,478 Canadian school-age children followed from Grades 1 to 4 (ages 7–10). Children self-reported their intrinsic motivation toward mathematics, whereas achievement was measured through direct assessment of mathematics abilities. Cross-lagged models showed that achievement predicted intrinsic motivation from Grades 1 to 2, and from Grades 2 to 4. However, intrinsic motivation did not predict achievement at any time. This developmental pattern of association was gender invariant. Contrary to the hypothesis that motivation and achievement are reciprocally associated over time, our results point to a directional association from prior achievement to subsequent intrinsic motivation. Results are discussed in light of their theoretical and practical implications.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (1)