Ervaren onmiddellijke beloningen voorspelt naleving lange termijn doelenVaak is de reden waarom we lange termijndoelen nastreven dat we die doelen belangrijk vinden. We proberen bijvoorbeeld gezonder te eten of meer te sporten omdat we gezondheid belangrijk vinden en gezonder oud willen worden. Een ander voorbeeld: we studeren omdat we later betere carrièreperspectieven willen bereiken. In vier onderzoeken laten Woolley & Fishbach (2016) echter zien dat niet het belang van die langetermijndoelen voorspelt of we deze activiteiten (studeren, gezonder eten, etc) zullen volhouden maar of we in het doen van die activiteiten onmiddellijke beloningen ervaren.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Het belang dat we stellen aan het langetermijndoel is wel de reden dat we het doel stellen en beginnen aan de activiteit maar het ervaren van onmiddellijke beloningen is vermoedelijk de reden dat we de activiteit volhouden. Dit wetende kunnen we proberen om bij langetermijndoelen die we stellen activiteiten gericht op die doelen zo plezierig mogelijk te maken. Kies bijvoorbeeld een manier van sporten die je zo leuk mogelijk vindt. Of maak het sporten leuker, bijvoorbeeld door muziek te luisteren terwijl je sport als dat je helpt om het leuker te vinden. Wil je studeren om betere carrièreperspectieven te hebben, kies dan een onderwerp waar je ook interesse voor hebt. Moet je studeren, doe dat dan op een plek, in een context waar je plezierig voelt of met iemand die je aardig vindt. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe je ervoor kunt zorgen dat bij het doen van activiteiten gericht op langetermijndoelen ook onmiddellijke beloningen ervaart.

Immediate Rewards Predict Adherence to Long Term Goals
Woolley and Fishbach (2016)

Abstract: People primarily pursue long term goals, such as exercising and studying, in order to receive delayed rewards (e.g., improved health and higher grades). However, we find that the presence of immediate rewards, rather than delayed rewards, predicts persistence in goal-related activities. Immediate rewards (e.g., enjoyment) more strongly predict current persistence at New Year’s resolutions than do delayed rewards (Study 1). Further, immediate rewards are stronger predictors of persistence in a single session of studying and exercising than are delayed rewards, even though people report primarily pursuing these activities for their delayed rewards (Studies 2-3). Lastly, we demonstrate that immediate rewards more strongly predict persistence in healthy habits (exercise and healthy eating) than do delayed rewards, both over short and long time frames (Study 4). Thus whereas delayed rewards may motivate goal setting and the intentions to pursue long-term goals, immediate rewards are more strongly associated with actual goal pursuit.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)