monitoren van progressieMonitoren van progressie werkt. Hoewel het belang van het monitoren van progressie al vaak is benadrukt is er nog weinig empirisch bewijs voor hoe sterk het effect van het monitoren van progressie is op het bereiken van doelen. In een nieuw artikel van Harkin et al. (2015) wordt een meta-analyse beschreven die als doel had om deze vraag te beantwoorden.

In dit onderzoek werden 138 experimenten meegenomen (N=19951) waarin deelnemers random werden toegewezen aan een interventie bedoeld om progressie-monitoring te bevorderen of aan een controlegroep. Bij al deze experimenten is gerapporteerd hoe het effect van die interventie was (in welke mate ging men inderdaad progressie meer monitoren?) en in hoeverre doelen werden bereikt (was het inderdaad zo dat het monitoren van progressie meer samenging met het bereiken van doelen?).

 Trainingen Progressiegericht Werken 

De resultaten waren dat de interventies werkten (de frequentie waarmee progressie gemonitord werd, nam toe) en dat doelen beter bereikt werden. Bovendien bleek dat verandering in het monitoren van progressie het effect van de interventies op het bereiken van doelen medieerde. Een moderatoranalyse liet zien het monitoren van progressie meer effect had wanneer de resultaten werden gerapporteerd of openbaar gemaakt en wanneer informatie fysiek werd gemeten.

Tezamen laten deze bevindingen zien dat het monitoren van progressie een effectieve zelfregulatiestrategie is en dat interventies om het monitoren van progressie te bevorderen een goede kans hebben om gedragsverandering beter te laten slagen.

Lees het hele artikel

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)