Misvatting 4: de theorie van mindset gaat alleen over intelligentie

In veel gesprekken en publicaties over mindset wordt vooral gesproken over de ontwikkelbaarheid van intellectuele capaciteiten. Het gaat dan om vragen als: kan iedereen intelligenter worden en kan iedereen beter worden in wiskunde? Dat is begrijpelijk omdat de meerheid van de onderzoeken die gedaan zijn naar mindset te maken hebben met de effecten van mindsets in relatie tot intellectuele capaciteiten. Maar de theorie van mindset is veel breder relevant. Hier zijn enkele voorbeelden (het is geen uitputtend overzicht) van hoe mindsets in diverse contexten relevant zijn.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

1. Persoonlijkheid:

Regelmatig kun je mensen dingen horen zeggen als: “ik ben nou eenmaal heel ongeduldig” of “Jan is nou eenmaal een heel introvert type” of “Dat soort mensen (vul hier een of andere groep in) is nou eenmaal  … (vul hier een negatieve eigenschap in)“. De vraag is: kun je eigenschappen veranderen? Hoewel het waar is dat bij alle eigenschappen die mensen hebben genetica (en epigenetica) een rol speelt is het niet zo dat dat betekent dat de betreffende eigenschappen niet veranderbaar zijn. Recent is er meer aandacht gekomen voor de rol van mindsets in relatie tot persoonlijkheidsontwikkeling. Het is niet zo dat iedereen al zijn eigenschappen drastisch kan veranderen en zeker niet zo dat dit eenvoudig zou zijn. Maar wat wel zo lijkt te zijn is dat persoonlijkheid meer veranderbaar is dan lang gedacht is. Geloven dat verandering mogelijk is, is ook hierbij een voorwaarden voor het zetten van stappen om die verandering te bereiken. Door gerichte inspanning en effectieve interventies kun je meer veranderen aan je eigenschappen dan je denkt.

2. Welbevinden

In onderzoek van Carol Dweck en haar collega’s kwam naar voren dat mensen met een fixed mindset meer geneigd waren om zich negatieve gebeurtenissen te herinneren, zich meer hulpeloos voelden wanneer negatieve gebeurtenissen plaatsvonden en zich depressiever voelden. In een andere reeks onderzoeken keken ze naar het type doelen dat studenten hadden. Mensen met fixed mindsets hebben vaak validatiedoelen (erop gericht zijn om erkenning van anderen te krijgen) terwijl mensen met een groeimindset vaak groeidoelen hebben (erop gericht zijn om te leren, vooruitgang te boeken). Hoe depressiever studenten met validatiedoelen waren hoe minder ze probleemoplossend gedrag vertoonden wanneer er iets negatiefs gebeurde. Voor studenten met groeidoelen was het tegenovergestelde aan de orde. Hoe depressiever ze waren hoe meer ze probleemoplossend gedrag gingen vertonen wanneer er iets negatiefs gebeurde.

3. Oordeelsvorming

Ander onderzoek liet zien dat mensen met fixed mindsets eerder geneigd zijn om te stereotyperen, labelen en straffen. Gervey, Chiu, Hong, en Dweck (1999) toonden aan dat mindsets invloed kunnen hebben op het gedrag van juryleden in een rechtbank. Deelnemers met een fixed mindset waren eerder geneigd om een verdachte te veroordelen afgaand op oppervlakkige kenmerken en zijn negeerden soms zelfs ontlastend bewijs.

4. Managementeffectiviteit

Onderzoek van Heslin & Vandewalle (2008) heeft laten zien dat een training managers hielp om hun fixed mindset los te laten waardoor zij effectiever werden. Ze konden het functioneren van medewerkers accurater beoordelen en hen beter coachen. In een ander onderzoek van Heslin & Vandewalle (2009) bleek dat medewerkers beoordelingsgesprekken met managers met een groeimindset als rechtvaardiger ervoeren dan beoordelingsgesprekken met managers met een fixed mindset.

5. Conflicthantering

Recent onderzoek heeft laten zien dat mindset relevant is voor het voorkomen en verhelpen van conflicten tussen mensen. Door mindsets te veranderen zijn mensen minder geneigd tot wraak en agressie en meer geneigd tot onderhandeling en het sluiten van compromissen.

Weet je nog meer gebieden waarop mindset belangrijk is? Laat het weten.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)