Misinformatie en de correctie ervanMisinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing

– Stephan Lewandowsky, Ullrich K. H. Ecker, Colleen M. Seifert, Norbert Schwarz, & John Cook

Samenvatting: [Vertaling: CV] Het wijdverspreide voorkomen en de persistentie van misinformatie in hedendaagse samenlevingen, zoals de foutieve overtuiging dat er een verband bestaat tussen het vaccineren van kinderen en autisme is een zaak van publiek belang. De mythen rondom vaccinaties, bijvoorbeeld, die sommige ouders ertoe hebben gebracht om hun kinderen vaccinaties te onthouden, hebben geleid tot een duidelijke toename van ziekten die via vaccins te voorkomen waren geweest, en ook tot onnodige overheidsuitgaven voor onderzoek en publieke voorlichtingscampagnes gericht op het herstellen van de situatie.

We onderzoeken eerst de mechanismen via welke dergelijke verkeerde informatie in de samenleving, zowel per ongeluk en doelbewust, wordt verspreid. Misinformatie kan afkomstig zijn van de geruchten, maar ook van werken van fictie, overheden en politici, en gevestigde belangen. Bovendien hebben de veranderingen in het medialandschap, waaronder de komst van het internet, fundamenteel de manieren waarop informatie wordt verstrekt en misinformatie wordt verspreid, beïnvloed .

Vervolgens kijken we naar misinformatie op het niveau van het individu, en bespreken we de cognitieve factoren die misinformatie resistent maken tegen correctie. We bekijken hoe mensen het waarheidsgehalte van beweringen beoordelen en wat de redenen zijn da mensen bepaalde bepaalde dingen geloven maar andere niet. We kijken naar het geheugen van mensen voor misinformatie en beantwoorden de vraag waarom intrekkingen van misinformatie zo ineffectief zijn in het bijwerken van het geheugen en waarom pogingen om desinformatie in te trekken zelfs averechts kan werken en, ironisch genoeg, foutieve overtuigingen kan versterken. Hoewel ideologie en persoonlijke wereldbeelden grote obstakels voor debiasing kunnen vormen, is er toch een aantal effectieve technieken voor het verminderen van de impact van verkeerde informatie, en we besteden speciale aandacht aan deze factoren die helpen bij debiasing.

We sluiten af met specifieke aanbevelingen voor de ontmaskering van misinformatie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de wijze waarop correcties dienen te worden ontwikkeld, gestructureerd en toegepast om de impact te vergroten. Gebaseerd op cognitief psychologische theorie, kunnen deze aanbevelingen beoefenaars-onder wie journalisten, gezondheidswerkers, opvoeders, en wetenschapscommunicatoren-helpen om effectieve desinformatie intrekkingen, leermiddelen, en publiek-voorlichtingscampagnes te ontwerpen.

Lees het volledige artikel (Engels)

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (1)
  • Interessant (0)