Mindset en uitdagingen aangaan

In een nieuw onderzoek gaan Rege et al., (2020) in op de vraag in hoeverre groeimindsetinterventies leerlingen (/studenten) kunnen inspireren om uitdagingen aan te gaan.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Van kenner/kunner naar leerder

Om loopbaansucces te bereiken, leek het in het verleden genoeg te zijn om een ‘kenner’ en/of een ‘kunner’ te zijn. Maar in de nabije toekomst zal de arbeidsmarkt vermoedelijk zo sterk veranderen en blijven veranderen dat loopbaansucces erom vraagt een ‘leerder’ te zijn. Gerichtheid om leren vraagt onder andere van leerlingen om bereid te zijn om uit hun comfortzone te stappen en om uitdagingen op te zoeken.

De rol van wiskunde

Wiskunde-onderwijs zou een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomstige arbeidsmarkt. Ten eerste is wiskunde een belangrijke basis voor alle exacte studies en beroepen. Ten tweede verscherpt het logische redeneervaardigheden die ook in veel andere vakken belangrijk zijn. Carroll & Muller (2018) wijzen erop dat er zelfs een relatie is tussen wiskunde-onderwijs en gezondheid, geluk en levensduur vanwege de toegang die het vak biedt tot waardevolle carrières.

Hoe kijken leerlingen naar uitdagingen?

Maar er is een vrij brede neiging onder leerlingen om wiskunde-uitdagingen uit de weg te gaan. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het effect van zulke interventies de betekenis die studenten aan uitdagingen geven, kan veranderen. In een statische mindset zien ze uitdagingen als een bedreiging voor hoe hun capaciteiten overkomen. In een groeimindset zien ze uitdagingen als een kans om te leren. Daarom gaan ze eerder uitdagingen aan en houden ze ook langer vol bij tegenslag.

Welke effecten heeft een groeimindsetinterventie?

Een recente studie van Yeager et al., (2019), de NSLM-studie, liet zien dat een kortdurende online groeimindsetinterventie (van een uur) niet alleen de cijfers van leerlingen verbeterde maar ook hun bereidheid om een moeilijke vervolgcursus te gaan volgen.

Rege ea. (2020) onderzochten drie vragen:

  1. Kan een groeimindsetinterventie leerlingen inspireren om een leerder te zijn?
  2. Kan een online groeimindsetinterventie de beslissing van leerlingen beïnvloeden om een moeilijkere wiskunde vervolgcursus te gaan volgen?
  3. Hoe hangen effecten van een groeimindset af van de leermogelijkheden die scholen bieden?

Resultaten

In hun paper presenteren Rege et al. nieuwe analyses van de NSLM-studie om een gestandaardiseerd gedragsmatig meetinstrument voor het zoeken van uitdagingen te valideren, de zogenaamde “make-a-math worksheet” taak en laten ze zien dat de groeimindsetinterventie het uitdaging-zoeken vergroot op deze taak.

Daarnaast presenteren ze een nieuw experiment uitgevoerd bij bijna alle scholen in twee districten in Noorwegen, het U-say experiment (N = 6,541) dat de effecten van de groeimindsetinterventie op de gedragsmatige uitdaging-zoekende taak repliceerde, op het gaan volgen van uitdagende vervolgcursussen en op het slagen voor die cursussen.

Het U-say experiment bood verder het eerste bewijs dat schoolbeleid (over de toegankelijkheid van cursussen voor leerlingen) het mogelijk maakt om van een groeimindset te profiteren (of niet).  Het bevestigt daarmee het belang van het concept van psychologische affordanties.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)