Leerling voor de klas

Een wiskundeles van een MAVO2-klas begon wat onrustig. Eén van de leerlingen, Yannick, stond voor de klas en tekende op het bord. Mary, de lerares, vroeg hem op zijn plaats te gaan zitten waarop hij antwoordde: “Ja, nog heel eventjes….” en hij tekende lachend verder. Mary vroeg het nog een keer en ook deze keer ging Yannick niet zitten. Ook andere leerlingen bleven wat onrustig en keken lachend naar Yannick. “Dan gaan we het anders doen”,  dacht Mary bij zichzelf.

Ze ging op Yannicks stoel zitten en zei toen hardop en met opgewekte stem: “Oké, vandaag gaat Yannick de les verzorgen!” De leerlingen keken verrast haar kant op. Toen zei ze: “Oké Yannick, je mag blijven staan. Wil je op het bord een rechthoekige driehoek tekenen?” Het onderwerp waar ze nu namelijk met de klas mee bezig was was de stelling van Pythagoras. Ze vroeg hem vervolgens de letters op de hoekpunten te tekenen. Toen vroeg ze de klas of ze wisten welke de rechthoekszijden waren en wat de langste zijde was. De leerlingen gaven antwoord en Yannick schreef op wat er gezegd was.

Daarna vroeg ze of iemand in de klas twee getallen wilde noemen om bij de rechthoekszijden te schrijven. Eén leerling deed dat en Yannick schreef die waarden bij de rechthoekszijden op het bord. Vervolgens vroeg ze aan Yannick om het schema op het bord te schrijven en aan de klas om met behulp van het schema van de stelling van Pythagoras de langste zijde te berekenen. De klas rekende met behulp van het schema de juiste waarde uit. Mary bedankte Yannick en zei dat hij weer op zijn plaats mocht gaan zitten. Daarna zei Mary dat de leerlingen zelfstandig sommen mochten gaan maken uit het boek, wat zij deden.

Eén leerling had het zo leuk gevonden dat hij vroeg of de klas niet alle sommen op die manier konden doen, waarbij één leerling voor het bord stond. Bijna de helft van de leerlingen wilde dit graag. De rest ging zelfstandig werken. Het groepje dat voor het bord wilde werken, kwam voor in de klas zitten. Steeds ging één van hen voor het bord staan. Die leerling tekende de driehoek op het bord, de rest rekende de som uit. Als een som was opgelost ging een andere leerling voor het bord staan. Er is goed gewerkt en de leerlingen hadden plezier.

 

Meer over progressiegericht werken

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (4)
  • Interessant (3)