Als we horen over de diverse spanningen en problemen in de wereld kunnen we ons soms angstig en machteloos voelen. Is onze vrijheid serieus in gevaar door toedoen van religie-geïnspireerd terrorisme? Dreigt de opleving van extreem-rechts ons terug te werpen naar de tijd van de tweede wereldoorlog? Is er een serieuze oorlogsdreiging naar aanleiding van de situatie in Oekraïne? Zal de opwarming van de aarde op korte termijn ernstige verslechteringen teweeg brengen voor mens en milieu? Leidt de commercialisering van de gezondheidszorg ertoe dat we artsen niet meer kunnen vertrouwen?

Ik sprak laatst met iemand over één van deze onderwerpen en toen zei deze persoon: “Ik maak me er zorgen over maar ik zou niet weten wat ik als individu kan doen om de situatie beter te maken.” Een terechte opmerking denk ik. Sommige problemen spelen zich op zo’n grote schaal af dat we als individu weinig kunnen doen om ze op te lossen. Toen we het hierover hadden moest ik denken aan een uitspraak van Albert Schweitzer.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

 

Deze zei ooit: “Van al de wil in de richting van het ideaal in de mensheid kan slechts een klein deel zich manifesteren in publieke actie. Al het overige van deze kracht moet tevreden zijn met kleine en obscure daden. De som van deze, echter, is duizend maal sterker dan de daden van degenen die brede publieke erkenning krijgen. Deze, ten opzichte van de eerstgenoemden zijn als het schuim op de golven van een diepe oceaan.”

Als we de last van de wereld op onze schouders nemen door van onszelf te verwachten dat we duidelijke en grote bijdragen leveren aan het oplossen ervan maken we de kans op teleurstelling wel heel groot. Dit bekent echter niet dat we niets kunnen doen. We hebben allemaal onze eigen omgeving waarin we omgaan met andere mensen. Hoe we met die mensen praten, welke vragen we hen stellen en hoe we in het algemeen met hen omgaan heeft een effect, al is het misschien maar een klein effect. Voor welk voorbeeld we geven geldt hetzelfde. Misschien beïnvloedt je er direct maar enkele mensen mee. Maar wie weet wat voor verandering er mogelijk is als velen van ons proberen dit soort microverbeteringen in de wereld tot stand te brengen? Misschien moeten we ernaar streven om een druppel in de golven te zijn die wereld beter maken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (11)
  • Bruikbaar (5)