Mindfulness-meditatie verlaagt stressMindfulness-meditatie heeft veel gezondheidsvoordelen. Nu lijkt duidelijk te worden dat dat vooral komt door een verlaging van de stressbeleving.

Eerder schreef ik al over onderzoek naar de positieve effecten van mindfulness-meditatie (MM). Dat onderzoek is volop in ontwikkeling. Dat MM positieve effecten heeft en welke dat ongeveer zijn blijkt uit overzichtspublicaties zoals deze en deze. Ook is er onderzoek dat laat zien dat MM leidt tot structurele (anatomische) veranderingen in het brein zoals dit onderzoek (verdikking rechter insula en  somatosensorische cortex), dit onderzoek (vorming van hersenwindingen), dit onderzoek (grotere dichtheid grijze stof in de hippocampus, de posterior cingulate cortex, de temporo-parietal junction en het cerebellum), dit onderzoek (zwakkere verbindingen tussen de dmPFC en de insula en amygdala). Daarnaast is er onderzoek dat laat zien dat MM de bloeddruk en stressbeleving verlaagt. Samengevat lijkt het erop dat MM allerlei goeds teweeg brengt maar er is nog geen duidelijk overzicht en geen duidelijke theorie over hoe MM deze positieve effecten nu precies teweeg brengt.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Onderzoekers Creswell en Lindsay (2014) hebben een poging gedaan om tot zo’n integratie te komen. Zij hebben een model ontwikkeld dat suggereert dat MM met name de gezondheid verbetert door stress te verminderen. Onder stress vermindert de activiteit van een persoon in diens prefrontale cortex (met name belangrijk voor functies als denken en planning) en tegelijk neemt de activiteit toe in structuren zoals de amygdala, de hypothalamus en anterior cingulate cortex (gebieden die te maken hebben met het activeren van de stressrespons). Excessieve stress en langdurige stress verhogen het risico op gezondheidsproblemen zoals depressie en hart-en vaatziekten. MM doet volgens de auteurs in essentie twee dingen die haar effectiviteit verklaren: (1) het verhogen van de activiteit en versterken van de paden in de hersenen die te maken hebben met regulatie, (2) het verlagen van de activiteit en verzwakken van de paden die te maken hebben met stress-reactiviteit. De onderstaande figuur toont hun model (meer details kun je uiteraard lezen in het artikel):

Mindfulness-meditatie verlaagt stress

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (2)