authenticiteit

Authenticiteit wordt meestal gezien als iets goeds. Maar in hoeverre kunnen anderen aan ons zien hoe authentiek we zijn in een bepaalde situatie? En kunnen wij de mate van authenticiteit van anderen goed inschatten? Deze vragen worden beantwoord in een nieuw onderzoek.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

De illusie van transparantie

In een eerder artikel schreef ik over de illusie van transparantie, onze neiging om te overschatten hoe goed andere mensen onze mentale toestand kunnen aflezen aan ons gedrag en onze gezichtsuitdrukkingen. Gekoppeld hieraan is onze neiging om te overschatten hoe goed wij de mentale toestand van anderen kunnen aflezen aan hun gedrag en gezichtsuitdrukkingen. Onderzoek laat zien: we zijn als mensen minder goed dan we denken in het inschatten van hoe anderen zich voelen en wat zij denken.

Kunnen de we authenticiteit van anderen beoordelen?

Een nieuw onderzoek van Bailey & Levy (2022) richt zich op de vraag in hoeverre we de authenticiteit van anderen goed kunnen inschatten. Authenticiteit betekent dat je je gedrag afstemt op je kernwaarden en -overtuigingen. Als we ons authentiek voelen, hebben we het gevoel dat we onszelf kunnen zijn. Niet-authentiek gedrag hangt samen met negatieve gevoelens en schuldgevoel.

Bevindingen

Bailey & Levy voerden 3 studies uit waarin ze mensen hun eigen authenticiteit en die van anderen lieten beoordelen. Op basis van die onderzoeken trokken ze de volgende conclusies:

  1. Mensen denken dat ze (in-)authenticiteit in anderen goed kunnen herkennen
  2. Er was geen significante correlatie tussen zelfbeoordelingen van authenticiteit en beoordelingen van authenticiteit door anderen
  3. Authenticiteitsbeoordelingen door anderen waren gemiddeld positiever dan zelfbeoordelingen van authenticiteit
  4. Mensen die zichzelf hoog beoordeelden op authenticiteit scoorden anderen ook hoger op authenticiteit (onze eigen authenticiteit beïnvloedt dus hoe we de authenticiteit van anderen beoordelen)
  5. De mate waarin mensen verwachtten als authentiek gezien te worden door anderen correleerde niet significant met hoe anderen hun authenticiteit daadwerkelijk inschatten.

Conclusie

Dit onderzoek onderstreept opnieuw hoe we niet goed in elkaars hoofd kunnen kijken, ook niet waar het gaat om authenticiteit. Dit maakt authenticiteit niet tot iets onbelangrijks. Het is wijs om in je overeenstemming met je kernwaarden en -overtuigingen te gedragen.

Maar we hoeven niet te verwachten dat anderen gemakkelijk kunnen herkennen dat we authentiek zijn wanneer we zelf denken dat te zijn. Ook moeten we voorzichtig zijn in onze eigen inschattingen van andermans authenticiteit. De kans is niet gering dat we dat helemaal niet zo goed kunnen beoordelen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)