Kantelinterventie (voorbeeldgesprek)

Veel coaches en trainers hebben van tijd tot tijd te maken met cliënten of cursisten die tegen hun zin in mee moeten doen aan het gesprek of de training met jou. Wanneer je met zulke cliënten te maken hebt, heeft het geen zin om over hun bezwaren heen te stappen en gewoon aan de gang te gaan. Een techniek die je goed kunt gebruiken om constructief met hen in gesprek te komen is de kantelinterventie. Hieronder staat een voorbeeld van een gesprek waarin deze techniek gebruikt wordt. 

Trainingen Progressiegericht Werken

Coach:Fijn dat je er bent! Hoe zouden we de tijd wat jou betreft zo goed mogelijk kunnen besteden?
Cliënt:Goed besteden? Nou, wat mij betreft is dit gesprek sowieso geen goed bestede tijd!
Coach:Oh? Vertel eens… wat is de reden dat je dat zo zegt?
Cliënt:Nou, mijn leidinggevende vindt dat ik dit gesprek nodig heb maar ik ben het daar niet mee eens.
Coach:Oh…
Cliënt:Hij vindt dat ik een negatieve werkhouding heb maar dat is onzin. Ik heb terechte kritiek op een aantal dingen die nu in onze organisatie gebeuren. Dat ziet hij als negatief.
Coach:Aha, en wat hoopt hij dat deze coaching zou kunnen opleveren?
Cliënt:Dat ik een positieve houding krijg. Nou, dat kan hij vergeten. Ik vertik het om mijn mond te houden over dingen die gewoon niet deugen.
Coach:Oh, dus je leidinggevende hoopt dat jij via deze coaching een positievere houding krijgt maar jij bent het niet met hem eens. Jij vindt dat er geen sprake is van negativiteit maar van terechte kritiek waarvan je het belangrijk vindt om die te kunnen blijven geven?
Cliënt:Dat is precies waar het om gaat!
Coach:Aha, ja dan kan ik me voorstellen dat jij je afvraagt hoe dit gesprek überhaupt nuttig zou kunnen worden…
Cliënt:Nou, inderdaad…
Coach:Mag ik je eens vragen… wat is de reden dat je hebt besloten hier vandaag toch te komen ondanks wat je net hebt uitgelegd?
Cliënt:Eh… ja… nou… Kijk, hier niet heengaan is ook niet in mijn belang.
Coach:Is dat niet in jouw belang?
Cliënt:Ik word nu toch al gezien als iemand met weerstand, die overal tegen is. Als ik weiger om hier aan mee te werken wordt dat beeld alleen maar nog sterker.
Coach:Is het per saldo beter voor jou om hier wel aan mee te werken?
Cliënt:Ja natuurlijk…
Coach:Dat wil ik even beter proberen te begrijpen. Wat is de reden dat meewerken toch beter is voor jou?
Cliënt:Als ik niet meewerk, gaat hij mij nog meer als een probleemgeval zien. Ik heb nu al last van het feit dat hij mij als negatief ziet. Dat wordt dan alleen maar erger. Nou daar zit ik totaal niet op te wachten.
Coach:Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoe zou jij daar last van kunnen krijgen?
Cliënt:Dat remt mij in mijn ontwikkeling. … Als hij mij als probleem ziet, krijg ik minder kansen in de organisatie. Hij gaat negatieve verhalen over mij rondvertellen. Hij ondersteunt mij niet in mijn ontwikkeling… Ik sta er alleen voor…. Hij moet gewoon positiever over mij gaan denken. Dat is mijn eigen belang. Ik moet gewoon voor mijn eigen ontwikkeling gaan vechten, snap je? … Dus ik moet gewoon een manier vinden om dat te doen.
Coach:Ja, snap ik. Dus je bent het niet met je leidinggevende eens over de reden voor de coaching maar je vindt het toch in jouw belang om hier wel aan mee te werken en je wilt gaan vechten voor je eigen ontwikkeling?
Cliënt:Ja, dat is de situatie.
Coach:Bedankt dat je me dit hebt uitgelegd. … Nu dit de situatie is… wat is jouw idee over hoe we dit gesprek zo nuttig mogelijk voor jou zouden kunnen maken?
Cliënt:Nou, als we kunnen praten over hoe ik dat dus kan aanpakken. Hoe kan ik voor mijn eigen ontwikkeling gaan vechten?
Coach:Klinkt goed, waar zullen we beginnen?
Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (8)
  • Interessant (5)