Vroeger begonnen we onze trainingen vaak met een uitgebreide presentatie over het onderwerp van de training. De gedachte hierachter was dat de cursisten dan een goede introductie op het onderwerp konden krijgen zodat ze er goed achter konden komen waar het over ging. We merkten dan soms wel dat sommige cursisten tijdens de presentatie wat ‘wegzakten’ maar ja, dachten we, laten het verhaal toch maar even afmaken. Op een gegeven moment hebben we eens een grootschalige evaluatie gehouden onder onze ex-cursisten. De vraag die we hen stelden was: welke onderdelen van onze training heb je als het meest nuttig en leerzaam ervaren?  We waren wel enigszins verbaasd toen we uitslag van die evaluatie onder ogen kregen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Unaniem kwam eruit naar voren dat als meest nuttige onderdelen uit de trainingen werden gezien oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Oefenen met elkaar, oefenen met ons als trainers en oefenen met een live-cliënt. Maar dat was nog niet alles wat er uit de evaluatie kwam. Wat er namelijk ook uit kwam was dat slechts zeer weinig ex-cursisten zeiden dat ze de theoretische presentaties aan het begin van de trainingsdagen als nuttig hadden ervaren. 

Erinkomoefeningetjes

Naar aanleiding van deze evaluatie hebben we toen veel dingen veranderd in onze trainingen. We zijn veel meer nadruk gaan leggen op oefenen en veel minder op presenteren. Ook beginnen we onze dagen nu steevast anders. We doen dat door middel van wat we in de loop der jaren erinkomoefeningetjes zijn gaan noemen. Binnen enkele minuten na de start van de training vragen we de mensen om duo’s te vormen met iemand waar ze nieuwsgierig naar zijn en met elkaar een kort gesprekje te voeren dat natuurlijk verband houdt met het onderwerp van de training. Eerst is de ene persoon aan de beurt om iets te vertellen, in een minuut of 5, en dan is de andere persoon aan de beurt.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van vragen die we hen kunnen stellen in dit soort erinkomoefeningetjes zijn (lees meer):

  • Vertel elkaar eens over een voldoening schenkend moment dat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt in je werk
  • Vertel elkaar eens over vooruitgang die je recent hebt geboekt in iets wat belangrijk voor je is
  • Vertel elkaar eens over een gesprek dat je hebt gevoerd waar je tevreden over was
  • Vertel elkaar eens over iets wat je recent geprobeerd hebt en wat gelukt is

Voordelen

Het voordeel van dit soort erinkomoefeningetjes is dat de cursisten niet eerst hoeven te luisteren naar een verhaal van de trainer maar dat ze meteen zelf kunnen praten over iets dat voor hen belangrijk en interessant is met iemand die ze aardig vinden. De gesprekjes zijn dus autonomieondersteunend (want ze kunnen zelf de inhoud kiezen), competentie-ondersteunend (want ze praten over iets dat hen gelukt is) en verbondenheidsondersteunend (want ze kunnen praten met iemand naar wie ze nieuwsgierig zijn of die ze aardig vinden). Erinkomoefeningetjes leiden er meestal toe dat mensen een fijne start van de trainingsdag hebben en zich meteen actief en betrokken voelen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (11)
  • Interessant (7)