Tijdens een training progressiegericht trainen heb ik de cursisten een eenvoudig hulpmiddel aangereikt, de trainingsontwerptabel, om hun trainingen voor te bereiden. Het is een tabel bestaande uit vier kolommen:

De trainingsontwerptabel

Hier is een korte toelichting op de kolommen:

  • Kolom 1: WAT? Hier vul je de onderwerpen die in de training aan de orde moeten komen in. Deze onderwerpen beschrijven waarover de training moet gaan. Bij het kiezen van onderwerp is het uiteraard, (als je progressiegericht werkt) belangrijk om goed aan te sluiten bij de verwachtingen en wensen van je opdrachtgever en je cursisten. Hoe beter zij in je onderwerpen hun voorkeur en wens zullen herkennen, hoe groter de kans is dat ze de training als nuttig zullen ervaren. Het is vaak handig om, voordat je de kolom gaat invullen, de onderwerpen op aparte post-it notes op te schrijven. Door dit te doen kun je even rustig uitproberen welke volgorde van onderwerpen het meest transparant en nuttig is. Vervolgens kun je ze in de kolom invullen.
  • Kolom 2: WAARTOE? In deze kolom vul je in wat de gewenste en verwachte opbrengst van het betreffende onderdeel is. Het helpt om goed over deze kolom na te denken. Het helpt je om bewuster te weten hoe je de training moet opzetten en waarom je wat doet op welk moment. Ook helpt het je tijdens de training. Je kunt cursisten goed uitleggen wat het doel van het betreffende onderdeel is. Dit vinden cursisten vaak prettig om uitgelegd te krijgen.
  • Kolom 3: HOE? In deze kolom vul je in welke werkvorm je gebruiken gaat voor het betreffende onderdeel. Voor cursisten is het fijn als er variatie in werkvormen is. Het is dus verstandig om in deze kolom die variatie bewust in te bouwen. Zo kun je afwisselen tussen duo-oefeningen, plenaire besprekingen, werken in groepjes, bekijken van een video, alleen werken, enzovoorts.
  • Kolom 4: REFLECTIE. Deze kolom vul je achteraf in; met andere woorden, tijdens en na de training. De kolom is bedoeld om te noteren of het betreffende onderdeel nuttig was en zo ja wat er nuttig was. Natuurlijk is het ook goed ideeën voor verbetering (die je zelf hebt bedacht of die cursisten hebben genoemd) te noteren. Door deze kolom te gebruiken stimuleer je reflectief werken en blijven werken aan verdere verbetering.

Nog een laatste opmerking: het hoeft niet zo te zijn dat je bij het invullen van de kolommen heel strikt de volgorde 1 tot en met 4 aanhoudt. Het kan ook zijn dat je soms een deels andere volgorde aanhoudt. Misschien kun je bijvoorbeeld soms eerder formuleren wat een bepaald onderwerp moet opleveren (dit is kolom 2) dan hoe je het onderwerp precies moet noemen. Ook kan het zijn dat je soms begint met de vorm (“Ik zou in ieder geval iets met de cirkeltechniek willen doen”) en pas daarna kunt bedenken welk onderwerp daar goed bij past.

Mocht je deze manier van werken eens uit willen proberen dan zou ik het leuk vinden als je me laat weten hoe het beviel en of het nuttig was. 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (4)
  • Interessant (3)