Het boeken van progressie in iets wat belangrijk voor je is in je werk kan erg motiverend zijn. Het kan je kijk op je werk positiever maken, het kan positieve emoties opleveren en het kan je functioneren verbeteren (lees meer). Maar helaas blijft progressie vaak onopgemerkt. Om de positieve effecten van progressie te kunnen ervaren is nodig om progressie zichtbaar te maken en te monitoren. De progressielunch is één van leuke en nuttige manieren om meer zicht te krijgen op je progressie en deze progressie beter te benutten.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Uitleg

Kies 3 tot 5 collega’s met wie je een goed contact hebt en die op de hoogte zijn van progressiegericht werken. Spreek met hen af om 1 keer per week een lunch te organiseren waarbij ieder vertelt over betekenisvolle progressie (maakt niet uit hoe klein die progressie was). Je kunt de progressielunch in vier rondes doen:

  1. Bereikte progressie: iedere persoon krijgt de gelegenheid om in een paar minuten te vertellen welke progressie hij of zij de afgelopen week heeft geboekt in iets wat belangrijk en/of interessant voor hem of haar is. De andere aanwezigen krijgen daarna gelegenheid om progressiegericht door te vragen, met vragen als: 1) Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?, 2) Wat heeft vooral goed gewerkt? en 3) Waar was je het meest tevreden over?
  2. Te bereiken progressie: de tweede ronde bestaat eruit dat alle aanwezigen de gelegenheid krijgen om te vertellen in welke onderwerp dat ze belangrijk en/of interessant vinden ze de komende week graag iets in vooruit zouden willen komen. Ook in deze ronde krijgen de andere aanwezigen de gelegenheid om progressiegericht door te vragen met vragen als: 1) Hoe ziet die gewenste progressie er precies uit? 2) Wat zou het voordeel zijn als je dit inderdaad bereikt? En 3) Wat weet je al over hoe die progressie kunt gaan bereiken?
  3. Gewenste hulp: in de derde rond krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om iets te noemen waarin ze graag wat tips en/of hulp zouden willen krijgen van (één van) de andere aanwezigen.
  4. De nuttigheidsvraag: alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om te vertellen of ze de lunch nuttig vonden en, zo ja, wat er vooral nuttig voor ze was.

Een dergelijke progressielunch werkt het beste als je met elkaar afspreekt om lekker de vaart erin te houden en niet te blijven steken bij een enkele casus. Zo zorg je ervoor dat iedereen aan de beurt komt en dat het voor iedereen interessant blijft. Om de vaart erin te houden kun je eventueel met een countdowntimer werken.

Opbrengst

Progressielunches kunnen erg stimulerend werken op verschillende manieren. In de eerste plaats helpen progressielunches om meer zicht te krijgen op bereikte progressie wat erg motiverend is. In de tweede plaats versterken progressielunches de verbondenheid tussen collega’s en dragen ze bij aan een betere informatiedeling en samenwerking. In de derde plaats vergroten ze de doelgerichtheid van de deelnemers doordat iedereen de progressielunch verlaat met een paar ideeën over hoe ze aan de slag kunnen om verdere progressie te boeken.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (2)