De optimale-zoneschaal

Veel coaches kennen de schaalvraag en de cirkeltechniek. Een verwante techniek die soms ook van pas kan komen is de optimale-zoneschaal. Hieronder kun je lezen hoe die werkt.

Trainingen Progressiegericht Werken

Grenzen stellen

Toen ik ooit met een cliënt in gesprek was, ontwikkelde zich al pratend tussen ons een interessante variant op de schaalvraag, die ik de optimale-zoneschaal noem. Deze cliënt wilde via de coaching leren om beter voor zichzelf op te komen zodat zij beter haar grenzen zou kunnen stellen. Dit zou haar helpen zich prettiger te voelen op haar werk en het zou haar helpen om haar werkbelasting binnen aanvaardbare perken te houden.

Ook zou het haar collega’s helpen. Door beter voor zichzelf op te komen, zouden haar collega’s beter weten waar ze bij haar aan toe zouden zijn. Ook had ze gemerkt dat haar collega’s haar meer respecteerden en serieus namen wanneer zij voor zichzelf opkwam.

Vriendelijk en dienstverlenend blijven

Tegelijkertijd besefte deze vrouw echter dat het voor zichzelf opkomen ook grenzen had. Ze wilde er nadrukkelijk niet in doorschieten. Ze realiseerde zich, dat wanneer ze er te ver in zou gaan, ze een haaibaai zou worden. En dat wilde ze absoluut niet. Dat paste niet bij wie zij was en wilde zijn. Ook zou het niet binnen haar functie passen aangezien ze een functie had waarin een vriendelijk en dienstverlenend optreden juist erg belangrijk was.

De optimale-zoneschaal

Toen zij dit zo vertelde, schetste ik de optimale-zoneschaal en horizontale schaal van 0 tot 10. Er zijn twee gebieden op deze schaal waar het niet goed gaat: helemaal links en helemaal rechts. Helemaal links zou ze te weinig voor zichzelf opkomen met alle vervelende gevolgen van dien. Helemaal rechts zou ze collega’s van zich afstoten en bang maken. Ze realiseerde zich dus dat ze het juiste evenwicht moest blijven vinden.

De schaal gaf haar vertrouwen en rust. Ze realiseerde zich dat er geen ideaal punt op de schaal was. Het was voor haar goed genoeg om buiten de ‘gevarenzones’ te blijven en binnen de optimale zone.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (4)
  • Interessant (3)