Progressiegericht woordenboek


 Wetenschap:

De systematische onderneming van het bouwen en organiseren van kennis in de vorm van toetsbare verklaringen en voorspelling over de wereld. De kern van het wetenschappelijke proces bestaat uit het doen van observaties, het lezen van wetenschappelijke literatuur, het formuleren van vragen, het toetsen van ideeën via systematisch onderzoek en het delen van bevindingen. Het systeem van wetenschap bevat principes en regels die helpen om wetenschap zelfcorrigerend en cumulatief te maken. Wetenschappers dienen niet alleen hun bevindingen via publicaties met elkaar te delen maar ook beschrijvingen van hun methodes zodat replicatie van hun onderzoek door andere wetenschappers mogelijk wordt. Een proces van collegiale toetsing, peer review genaamd, functioneert als een filter om ervoor te zorgen dat alleen onderzoek dat voldoet aan wetenschappelijke eisen in wetenschappelijke tijdschriften verschijnt. Replicatiestudies maken het mogelijk om bevindingen te toetsen via dezelfde methodes maar met andere proefpersonen en onderzoekers.


Klik hier of hier om meer te lezen over Wetenschap

► Verwante begrippen: Correlationeel onderzoek, Experimenteel onderzoek, Meta-analyse,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Statische mindset over emoties, Referentiegroepeffect, Morele basis, Promotiedoelen, Mindsettheorie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.