Progressiegericht woordenboek


 Wetenschap:

Wetenschap is de systematische onderneming van het bouwen en organiseren van kennis in de vorm van toetsbare verklaringen en voorspellingen over de wereld. Het hart van het wetenschappelijke proces omvat het doen van observaties, het lezen van wetenschappelijke literatuur, het formuleren van vragen, het toetsen van ideeën via systematisch onderzoek, en het delen van bevindingen. Essentieel in dit proces is ook de ontwikkeling en verfijning van theoretische kaders en modellen die helpen bij het interpreteren van observaties en resultaten, en die richting geven aan toekomstig onderzoek. Het systeem van wetenschap omvat principes en regels die de wetenschap zelfcorrigerend en cumulatief maken. Wetenschappers dienen niet alleen hun bevindingen via publicaties met elkaar te delen, maar ook gedetailleerde beschrijvingen van hun methodes, zodat replicatie van hun onderzoek door andere wetenschappers mogelijk wordt. Een proces van collegiale toetsing, peer review genaamd, functioneert als een filter om ervoor te zorgen dat alleen onderzoek dat voldoet aan wetenschappelijke eisen in wetenschappelijke tijdschriften verschijnt. Replicatiestudies, die bevindingen toetsen via dezelfde methodes maar met andere proefpersonen en onderzoekers, zijn cruciaal voor het valideren en versterken van wetenschappelijke kennis.


Klik hier of hier om meer te lezen over Wetenschap

► Verwante begrippen: Correlationeel onderzoek, Experimenteel onderzoek, Meta-analyse, Scepticisme
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Psychologische component, Mindset over vooroordelen, Competentiemotivatie, Behoefte aan competentie, Groeimindsetinterventies (over intelligentie)


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.