Progressiegericht woordenboek


 Voorwaardelijke positieve achting:

Voorwaardelijke positieve achting (Parental Control Positive Regard; PCPR) betekent het geven van meer aandacht en affectie als je kind iets doet wat jij ziet als goed. Onderzoek van onder andere Roth et al. (2009) laat zien dat kinderen door dit ouderlijk gedrag een grotere kans hebben op interne druk (geïntrojecteerde regulatie) en proberen negatieve emoties zoals angst en boosheid te onderdrukken. De kans neemt toe dat ze rigide gericht worden op het halen van hoge cijfers om de goedkeuring en affectie van hun ouders te krijgen. De stof zelf en plezier in het proces van leren zal waarschijnlijk minder belangrijk voor hen worden.


Klik hier of hier om meer te lezen over Voorwaardelijke positieve achting

► Verwante begrippen: Voorwaardelijke achting, Voorwaardelijke negatieve achting, Zelfdeterminatietheorie, Geïntrojecteerde regulatie, Gecontroleerde motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Algemeen belang, Work engagement, Habituatie, Subjectieve versus Objectieve Betekenisvolheid, Verschuiven van de bewijslast


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.