Progressiegericht woordenboek


 Utility-value intervention:

(Gebruikswaardeinterventies): interventie die leerlingen de verbinding helpt maken tussen wat ze aan het leren zijn in de klas en hun eigen leven. De interventie verhoogt de interesse, leerprestaties en volharding van leerlingen, ook bij lager presterende en onzekere leerlingen.


Klik hier of hier om meer te lezen over Utility-value intervention

► Verwante begrippen: Korte psychologische wijze interventies, Self-affirmation intervention, Nuttigheidsvraag, Ge├»nternaliseerde motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Verlaten, Zelfdeterminatietheorie, Instrumentele rationaliteit, Behoeftensubstituten, Representativeness heuristic


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.