Progressiegericht woordenboek


 Testen-en-leren aanpak:

Een basisstrategie voor verandermanagement of loopbaanontwikkeling die bestaat uit een iteratief of cyclisch proces van het doen van experimenten, het leren en maken van aanpassingen en het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe experimenten. Het levert vaak superieure resultaten op ten opzichte van denkprocessen die geen concrete gegevens hebben. Deze strategie staak haaks op een meer conventionele manier van denken die het plannen-en-implementeren model heet. Dit model zegt dat je eerst moet analyseren en reflecteren om een helder plaatje te kunnen schetsen van wat je bereiken wilt en dat je pas daarna stappen kunnen beginnen te zetten om dat plaatje te kunnen realiseren.


Klik hier om meer te lezen over Testen-en-leren aanpak

► Verwante begrippen: Volgende-stap-vooruitvraag, Kleine stappen aanpak, Kaizen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Contextualisme, Contrasterend leren, Progressiestrategieën, Cross-sectioneel onderzoek, Brede rationaliteit


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.