Progressiegericht woordenboek


 Statische culturele mindset:

Mensen met een statische culturele mindset geloven dat culturele kenmerken en verschillen onveranderlijk zijn en diepgewortelde, vaak biologische oorsprong hebben. Ze zien culturen als vaststaande entiteiten met onveranderlijke eigenschappen en benaderen culturele verschillen vanuit een essentialistisch perspectief.


Klik hier om meer te lezen over Statische culturele mindset

► Verwante begrippen: Polyculturalisme, Culturele mindset, Flexibele culturele mindset, Diversiteitsideologieën, Mindsets over diversiteitsinitiatieven, Mindset over vooroordelen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Opwaartse spiraal, Intrinsieke motivatie, Dark Triad, Behoeftenfrustratie, Filosofie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.