Progressiegericht woordenboek


 Relatieve autonomie:

Onderzoekers binnen de zelfdeterminatietheorie realiseren zich dat verschillende soorten motivatie vaak tegelijk aanwezig zijn. Er is dus sprake van een motivatiemix, de aanwezigheid van verschillende soorten motivatie tegelijkertijd. In hun onderzoeken meten onderzoekers daarom die verschillende soorten tegelijk en berekenen ze op basis hiervan de zogenaamde relatieve autonomie van de persoon voor de activiteit. Deze relatieve autonomiemaat geeft weer hoeveel naar rechts of links de persoon over het geheel genomen zit op het motivatiecontinuüm.


Klik hier om meer te lezen over Relatieve autonomie

► Verwante begrippen: Motivatiemix, Motivatiecontinuüm, Autonome motivatie, Zelfdeterminatietheorie,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Gewaarborgd Subjectivisme (m.b.t. betekenisvolheid), Referentiegroepeffect, Intrinsieke motivatie, Entropie, Valse balans


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.