Progressiegericht woordenboek


 Epistemologie:

(Ook wel: kennistheorie) Epistemologie is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de aard, oorsprong en grenzen van menselijke kennis. Deze studie onderzoekt hoe overtuigingen worden gevormd en gerechtvaardigd, en in welke mate zintuiglijke ervaring, redenering en taal bijdragen aan ons begrip van de wereld. Het behandelt ook concepten als waarheid, objectiviteit en scepticisme.


Klik hier om meer te lezen over Epistemologie

► Verwante begrippen: Epistemische nederigheid, Scepticisme, Epistemische rationaliteit, Epistemologisch interviewen, Wetenschap
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Formatieve feedback, Progressiegericht leidinggeven, Authentieke zelfverzekerdheid, Gewenste-situatievraag, Intrinsiekheidscontinuüm


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.