Progressiegericht woordenboek


 Opgeblazen complimenten:

Complimenten kunnen realistisch (Goed gedaan!) of 'opgeblazen' geformuleerd zijn (Je hebt het ongelooflijk goed gedaan!). Opgeblazen complimenten hebben vaak de goede bedoeling om kinderen die zich slecht voelen over zichzelf een goed gevoel te geven over zichzelf. Maar onderzoek laat zien dat opgeblazen complimenten vaak averechts werken. Kinderen die ze ontvangen hebben gaan uitdagingen uit de weg uit angst de hoge standaard die het compliment beschreef (ongelooflijk goed!) niet opnieuw te kunnen waarmaken. Ze hebben vaak het idee de overdreven complimenten niet te hebben verdiend en hun zelfwaardering neemt vaak af in plaats van toe na zulke complimenten. Deze nadelige effecten merken volwassenen vaak niet goed op. Ze zien de aanvankelijk blije reactie van het kind als een aanwijzing dat hun compliment effectief was. Het nadelige psychologische proces in het hoofd van het kind vindt later plaats en is niet goed zichtbaar voor de volwassene. Toekomstig vermijdend gedrag en een verder verlaagde zelfwaardering brengt de volwassene daardoor niet in verband met de eigen opgeblazen complimenten. Sterker nog, als ze de lage zelfwaardering waarnemen zijn ze vaak geneigd opnieuw overdreven complimenten te geven.


Klik hier om meer te lezen over Opgeblazen complimenten

► Verwante begrippen: Persoonsgerichte complimenten, Procescomplimenten, Capaciteitenattributie, Statische mindset
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Smalle rationaliteit, Structuur bieden, Flexibele werkverdeling, Psychologische rijkdom, Reciprociteitsring


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.