Progressiegericht woordenboek


 Morele basis:

Eén van de twee hoofdcomponenten van wijsheid volgens de Toronto Wisdom Task Force, een groep onderzoekers van wijsheid. De morele basis bestaat uit drie aspecten: 1) evenwicht tussen eigen belangen en andere belangen, 2) streven naar waarheid (versus oneerlijkheid), 3) oriëntatie op gedeelde menselijkheid.


Klik hier om meer te lezen over Morele basis

► Verwante begrippen: Wijsheid, Excellentie in sociaal-cognitieve verwerking, Intellectuele nederigheid, Onderkennen van onzekerheid, Perspectief van anderen proberen te zien, Perspectieven integreren
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Brede rationaliteit, Gedeelde intentionaliteit, Implementatie-intenties, Behoeftensubstituten, Persoonsgerichte verbeterinitiatieven


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.