Progressiegericht woordenboek


 Mental contrasting:

Dit is een techniek waarbij fantaseren over de gewenste toekomst wordt gecombineerd met het visualiseren van obstakels die op de weg naar dat doel liggen. Bij mentaal contrasteren visualiseert het individu eerst de gewenste toekomst en daarna de obstakels. De omgekeerde volgorde (eerst de obstakels en dan de gewenste toekomst) werkt niet. Door eerst de gewenste toekomst en daarna de obstakels te visualiseren kan mentaal contrasteren ervoor zorgen dat de gewenste toekomst en de uitdagende realiteit met elkaar verbonden worden. Maar mentaal contrasteren leidt niet altijd tot energie voor actie. Dat gebeurt alleen wanneer het individu de gewenste toekomst als realistisch en haalbaar ziet. Wanneer het individu de gewenste toekomst als onrealistisch en onhaalbaar ziet, leidt mentaal contrasteren tot het loslaten van het doel.


Klik hier om meer te lezen over Mental contrasting

► Verwante begrippen: Implementatie-intenties, WOOP,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Entropie, Opgeblazen complimenten, Statische mindset over persoonlijkheid, Default mode network, Epigenetica


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.