Progressiegericht woordenboek


 Logische consequentie aanpak:

Effectieve manier van reageren wanneer een individu herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont. Bij deze aanpak heeft de beperking die een individu wordt opgelegd een directe relatie tot het onderwerp. De reden voor de beperking kan daarom gemakkelijker als begrijpelijk worden gezien. Voorbeeld: “Ik zie dat je naar dat enge programma blijft kijken waar je broertje en zusje bij zijn. Zolang ik er niet zeker van kan zijn dat jij de televisie verantwoordelijk gebruikt, kun je er niet naar kijken.”


Klik hier om meer te lezen over Logische consequentie aanpak

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Geïnternaliseerde motivatie, Progressiegericht nee-zeggen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Tentatieve toon, Eudemonisch welbevinden, Zelfdistantiëring, Toxisch werkgedrag, Progressiecontexten


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.