Progressiegericht woordenboek


 Kwaliteit van motivatie:

Hoe goed en duurzaam energie voor actie is. Kwaliteit van motivatie, binnen de zelfdeterminatietheorie, omvat drie niveaus: amotivatie (geen motivatie of intentie om te handelen), gecontroleerde motivatie (handelen onder externe of interne druk) en autonome motivatie (handelen vanuit eigen interesse of waarden). Autonome motivatie, de hoogste kwaliteit, bestaat uit intrinsieke motivatie (activiteiten uitvoeren voor plezier of interesse) en geïnternaliseerde motivatie (handelen vanwege persoonlijke belangrijkheid). Een omgeving die autonomie ondersteunt en structuur biedt, bevordert autonome motivatie en voorkomt amotivatie, wat leidt tot betere betrokkenheid en prestaties.


Klik hier om meer te lezen over Kwaliteit van motivatie

► Verwante begrippen: Autonome motivatie, Gecontroleerde motivatie, Amotivatie, Intrinsieke motivatie, Geïnternaliseerde motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Naive practice, Zelfremmend effect, Epistemische nederigheid, Beroep op autoriteit, Internalisatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.