Progressiegericht woordenboek


 Intelligente houding:

Aspect van intelligentie dat betrekking heeft op de mate waarin, de manier waarop en waartoe mensen hun intelligentie gebruiken. Robert Sternberg identificeert drie kernaspecten van intelligente houding: 1) de motivatie om relevante informatie te verzamelen, ondanks een soms overheersende voorkeur voor autoriteit boven kritisch denken; 2) de zorg voor de integriteit in het verwerken van informatie, waarbij zowel interne consistentie als externe validiteit wordt nagestreefd; en 3) de inzet van intelligentie voor positieve doeleinden, met de nadruk op ethisch en constructief handelen.


Klik hier om meer te lezen over Intelligente houding

► Verwante begrippen: Intelligentie als vermogen, Intelligentie, Ontwikkelbaarheid van intelligentie, Adaptieve intelligentie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Circumplexmodel, Goed luisteren, Onwetendheid over progressie, Longitudinaal onderzoek, Van de wal in de sloot hulpverlening


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.